Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat brzeski - herb

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Powiatowy Urząd Pracy
w Brzesku

ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: 14 663 05 22, 14 686 36 44
E-mail:

8DUyRGgEwyKACbIOp9pZt7n-cuXEe400v_0DXwuE0qjue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

HtbVfMikxpcfnar2ZHwwcMEqVmozK1r1IdylXDOfhUPue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

LUlZ5dhuJ5Bxsy-8XzHyBubcdkacKQiqNONgzHdE2kDue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

bx4QVSBRFKJaT-oXULSV7qVNojbIOKEDg5kSuWeJVfDue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

VvLr5So0d5HKvmo6sxrymclTB8ambkyWAyfsl1U440Xue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

-gFWnwSYWmHcEkZcE20C_bMC-EONxr-ZIatU4-qfiHDue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

hME1r6z04hKKqY5iyArWZGwYLA8dNonFf5tWq6RdWi_ue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

JBU8XaTgVYL8KH1kVNo_xmRXzBlpAwqQIpb0-Z0FYm_ue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

bDIbRvvwun25I8w9RsJRA6QWQabms-Zwt-lbCziTp7fue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

0j-XOa9aYNf9iUKY14WS_11In11r2G53W7AwjumpykX_wI_Ne3aNQz8Lsr1EzYkzPASjKFiUHpnigpkGPgb3Cw

Strona główna » Formy aktywizacji » Bon szkoleniowy

Bon szkoleniowy

Nabór wniosków o przyznanie bonów szkoleniowych dla osób długotrwale bezrobotnych ( forma archiwalna )

Adresaci:
bezrobotni
Lokalizacja:
CAZ - Dział Usług Rynku Pracy
Termin przyjmowania zgłoszeń:
od 30.05.2018 r.
Data od:
2018-05-30
Data do:
2018-09-26

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku informuje, że od dnia 30.05.2018 r.  rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego w ramach środków Funduszu Pracy.


Liczba dostępnych bonów na dzień 19.07.2018 r.

 • 2 bony w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy dla osób długotrwale bezrobotnych (t.j. osób, które w okresie ostatnich 24 miesięcy, co najmniej 12 miesięcy pozostawały w ewidencji osób bezrobotnych)


O przyznanie bonu szkoleniowego może ubiegać się osoba uprawniona,  zarejestrowana w tut. Urzędzie, dla której ustalono profil pomocy (zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy) oraz opracowano indywidualny plan działania, z których wynika możliwość zastosowania formy wsparcia jaką jest bon szkoleniowy, a także która:

 • złoży stosowny wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego
 • uprawdopodobni możliwości podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia (oświadczenie pracodawcy o możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkolenia lub oświadczenie o planowanym rozpoczęciu działalności gospodarczej)
 • złoży oświadczenie o nieuczestniczeniu w szkoleniu finansowanym ze środków Funduszu Pracy na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy w okresie ostatnich 3 lat lub złoży oświadczenie o udziale w takim szkoleniu w okresie ostatnich 3 lat i wskaże urząd pracy, który wydał skierowanie, jeżeli łączna kwota kosztów szkolenia tej osoby nie przekroczyła dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie kolejnych trzech lat.

Wsparcie kierowane jest do osób, które w okresie ostatnich 6 miesięcy nie były aktywizowane ze środków Urzędu.

Osoby bezrobotne spełniające powyższe warunki, zainteresowane ubieganiem się
o przyznanie stosownego bonu proszone są o kontakt
z doradcą klienta celem uzyskania szczegółowych informacji i otrzymania stosowanego wniosku.

Powiązane pliki:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
plik w formacie PDF Zasady przyznawania, realizowania i finansowania bonów szkoleniowych w 2018 roku 13-02-18 08:08 73.96KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 73.96KB) pobierz
powrót do listy
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 13193
 • czk9jGdWu-gmxQnq0hO6fbHWdvRj5klL98AF1YArWmRxrn0BQbAx4rB8nXm9H3qCxFSbXgLiMF78hLCxRBbbKA

 • fJeos5OmuZs4d9kiBIh6WqG-emZmzDkjwinuunjZWK1xrn0BQbAx4rB8nXm9H3qCxFSbXgLiMF78hLCxRBbbKA

 • nOL9WV6pdOBcMwcdgQd0gTo2RmGt-g-q9t5woah5UI9xrn0BQbAx4rB8nXm9H3qCxFSbXgLiMF78hLCxRBbbKA

 • dF1z-sA-k8od7phT-w1QIaVpy_hA4urMNJBsSBJVkzdxrn0BQbAx4rB8nXm9H3qCxFSbXgLiMF78hLCxRBbbKA

 • psg2-gC47O9_ahZOum4mjcJDjZ0c3mSZeFtJ75-tMhNxrn0BQbAx4rB8nXm9H3qCxFSbXgLiMF78hLCxRBbbKA

 • 9Zg-OEdB2BISNnNbRPlA5BlQHwix_6vKOPkdOXcJsrpxrn0BQbAx4rB8nXm9H3qCxFSbXgLiMF78hLCxRBbbKA

 • Z7hrM4mJshteJMJPbRxX-CUTZZrcvGGCKyj9AMWLzhVxrn0BQbAx4rB8nXm9H3qCxFSbXgLiMF78hLCxRBbbKA

 • F2FXSuTlEIruYZu0JtQwH9doumZW1yriH3_LpWWNLWhxrn0BQbAx4rB8nXm9H3qCxFSbXgLiMF78hLCxRBbbKA

 • Nyvr0bXZBms813u4ZtOyT2URnXOmZjNoS4sq8mP9uClxrn0BQbAx4rB8nXm9H3qCxFSbXgLiMF78hLCxRBbbKA

 • CBWUhjD5yyn3MmDaBlNbLuKceXpJUY0NIykxeFr--xfue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

 • 6_uzQj5zRoxWV1gsNwC2VQhHSGbZyJbuJzRRYSw1qKzue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

 • 0rAnAK_IifNbABFqoSBEwcJ60HgP5YdUrQdTtd-l8Ljue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

 • d1nGTS0NF_EdnDLO00FBdc4or951jK1SvlT2HErD0vTue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

 • 65dXCc_GUy-2hu5sPaz9RfE2WPX0JsRuTOEsata2-oHue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

 • wzTVnE19Svu9bnRl5qGsdL5PpO1m9Ln2iBmB1_kNwu3ue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

 • 8gr-4zUgm6qRfxwTtYBhBn4AjL7QaaPQEGXC0PNXHGHue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

 • w3FCFGhDyMdrycF6_urepJ2pQUJWFVydEmOGh5Z-qozue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

 • xTiC6Sj9oa8Mr55NLA6a2WqgX5p_vsg8VUuDmR7EJhHue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

 • ERtd5SWqgSFmGbeYSNYapDCnKy94SmZojs4dw7UgCQvue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

 • NGIDvwrmi9c0u470pjWAjmAEwgxiCv-KyjtY4pYwXIPue1ESUTPpJLbt64ZPNK_l97siX0NixWdFgA4ga8tASw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl