Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat brzeski - herb

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Powiatowy Urząd Pracy
w Brzesku

ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: 14 663 05 22, 14 686 36 44
E-mail:

c6Te86XvtvefQlneskkYUKZqqYmPatFZG-_sc36kWTOrlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

O_jwL6ao_d-wywAVcfk_mtySjzqfbd-srnei7KVsnp2rlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

ZVmtHs7BzODGEV777q0-i6WglaEIZAsaci3e3E3ao2arlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

wasW93budlQGklUnb_Klr5U2sYSuAZVrbcMRyXICwYurlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

6YYImi169iyIIKX30I8k6H1Ex_p-Jmykr1viVU1bpSGrlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

K3ip5q5Fuu1_pq5i20Ug4EnzIcjPLB813aqFFK1UmnGrlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

sSItXLi6N1BxDogFfRbW0StNX5K1YwW1gjCnLiZ2z5WrlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

oQv7U9X3rWYGsqoV-Bk8uRHxhyFXSZv4d3bX-OSj96-rlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

sO4jgLTZ_ii1AiCXhFbjAXD0hH6RxdNBba9rk9-JerWrlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

2e9TXBkRLUIIGb5hPN3jIFD4foxxH8HoOHMZr2cmMrpMxTzMd9dFQwt1OPJByU2G6xdtHBTeKWOyyaKuyNqozA

Strona główna » Formy aktywizacji » Dofinansowanie studiów podyplomowych

Dofinansowanie studiów podyplomowych

Nabór wniosków o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych ( forma archiwalna )

Adresaci:
bezrobotni
Lokalizacja:
CAZ - Szkolenia
Termin przyjmowania zgłoszeń:
18.09.2017 r. do 22.09.2017 r.
Data od:
2017-09-18
Data do:
2017-09-22

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku w terminie od 18 do 22 września 2017 r. ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych dla osób uprawnionych.

Zasady korzystania z tej formy pomocy oraz druk Wniosku są dostępne na stronie internetowej PUP w Brzesku w zakładce "Szkolenia" oraz w siedzibie Urzędu u specjalistów ds. rozwoju zawodowego, w pokoju Nr 15 (I piętro).

Wypełnione wnioski należy składać w wyznaczonym terminie, w Sekretariacie Urzędu - pokój Nr 23 (II piętro) lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku, ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu). Wnioski składane poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane. Fakt terminowego złożenia wniosku nie gwarantuje pozytywnego rozpatrzenia.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych może ubiegać się „osoba uprawniona” tj.:

 • osoba bezrobotna zarejestrowana w tut. Urzędzie, dla której ustalono profil pomocy (zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy) oraz opracowano indywidualny plan działania, z których wynika możliwość zastosowania tej formy wsparcia
 • osoba poszukująca pracy (zgodnie z art. 43) zarejestrowana w tut. Urzędzie.


UWAGA:

 • Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy dokładnie zapoznać się z jego treścią, zasadami finansowania kosztów studiów podyplomowych obowiązującymi w PUP w Brzesku oraz aktami prawnymi regulującymi ich finansowanie.

 • Wniosek należy wypełnić w sposób czytelny wpisując treść w każde miejsce przeznaczone do uzupełnienia, nie zostawiając pustych pól. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdą w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”. Wszelkich poprawek należy dokonywać poprzez skreślenie i zaparafowanie.

 • Pracownicy Urzędu, a w szczególności specjaliści ds. rozwoju zawodowego udzielają informacji na temat zasad, instrukcji wypełnienia wniosku, jego oceny.

Wnioski niekompletne i nieczytelne, bez wymaganego załącznika, podpisane przez osobę nieupoważnioną - NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

powrót do listy
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6489
 • D-1bpRQ3VMhwtNlYuFqbqp3a7claIvzKBzWLJqqNNEClt7C_BC14FdMFTDtwEbpxeRXciKa6O3NSSdg4ZOjM1g

 • S3iiol-aKAmhvPcGok7oor6r-6QDIucO-sK9jmZ1y46lt7C_BC14FdMFTDtwEbpxeRXciKa6O3NSSdg4ZOjM1g

 • 0_-ZdW1rAvkwBYDmeJ-Nx-rIJZmYaRvo4yPC0pO-1Ault7C_BC14FdMFTDtwEbpxeRXciKa6O3NSSdg4ZOjM1g

 • jKjyGpck4O1oQ_VaKrbhMONVoAHQqfjRSNvKkDhck46lt7C_BC14FdMFTDtwEbpxeRXciKa6O3NSSdg4ZOjM1g

 • xO6fneCGxYITFy3-gCOfDrmzF_yR4k7j1Z13pbErP0Glt7C_BC14FdMFTDtwEbpxeRXciKa6O3NSSdg4ZOjM1g

 • j-bgH89gYc1X29QyOMAxraOtY6iGF7yyM7anbEy3Jsylt7C_BC14FdMFTDtwEbpxeRXciKa6O3NSSdg4ZOjM1g

 • YEMNalfpMlJgyEK9ctn-AfKN9X8qX3oZM8E4IeehyiSlt7C_BC14FdMFTDtwEbpxeRXciKa6O3NSSdg4ZOjM1g

 • 5zK_k2z6y77aNkO07CDIfgTDzIPzWRl85xeLseMt-5ult7C_BC14FdMFTDtwEbpxeRXciKa6O3NSSdg4ZOjM1g

 • 1OYCOXO9fnbwzUzdo-wC9MMzrzjSp8YJYn2yEm9QS8qlt7C_BC14FdMFTDtwEbpxeRXciKa6O3NSSdg4ZOjM1g

 • k5ikJJ63iyUh2I8PAMNlJ5h-k-0AiYnz62n-Tom3nwirlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

 • hlxyA8wqVn8nchAJs2qg4peC1u2wfh-1wU9lc7kNuV2rlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

 • tXUW0EQ68lUvSLI868tfvFesOpTRYYwsMgmNDdXGCiWrlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

 • brKuBtUvxakfYUmJ3w-7Jh8JpCi9zc-uS2-HuJPFZuKrlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

 • TrmYPzuwL1on46dzISFXKSTwCQlg8hrmSY-JVrq2UHqrlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

 • xMZebMr7gRSizsWMhkXYSwgvfl0x-dyi65KaHhPOe7irlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

 • eevHrCKY7yOHcx8wx1A0dI0O4ljVS3migdiTQ-HPgfurlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

 • aOtMsoQv5wcGwQIEyg6VQ9JNcrPGiYXrsl_0H_BcUCSrlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

 • pXYDLrI1Jo_J51vHsTAeIRmV0f3Orq3TOZ4A26IkrvarlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

 • RPd-4GNqGdnxByxmBl35WP4y4a1YKWnIUNBdlt0Y2a-rlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

 • mUu-BgjQ5dHhFMAQzl9_uHgmMX9d0cB3yGZknBKXJPOrlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

Projektowanie stron: IntraCOM.pl