Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat brzeski - herb

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Powiatowy Urząd Pracy
w Brzesku

ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: 14 663 05 22, 14 686 36 44
E-mail:

c6Te86XvtvefQlneskkYUKZqqYmPatFZG-_sc36kWTOrlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

O_jwL6ao_d-wywAVcfk_mtySjzqfbd-srnei7KVsnp2rlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

ZVmtHs7BzODGEV777q0-i6WglaEIZAsaci3e3E3ao2arlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

wasW93budlQGklUnb_Klr5U2sYSuAZVrbcMRyXICwYurlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

6YYImi169iyIIKX30I8k6H1Ex_p-Jmykr1viVU1bpSGrlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

K3ip5q5Fuu1_pq5i20Ug4EnzIcjPLB813aqFFK1UmnGrlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

sSItXLi6N1BxDogFfRbW0StNX5K1YwW1gjCnLiZ2z5WrlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

oQv7U9X3rWYGsqoV-Bk8uRHxhyFXSZv4d3bX-OSj96-rlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

sO4jgLTZ_ii1AiCXhFbjAXD0hH6RxdNBba9rk9-JerWrlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

2e9TXBkRLUIIGb5hPN3jIFD4foxxH8HoOHMZr2cmMrpMxTzMd9dFQwt1OPJByU2G6xdtHBTeKWOyyaKuyNqozA

Strona główna » Formy aktywizacji » Dofinansowanie studiów podyplomowych

Dofinansowanie studiów podyplomowych

Nabór wniosków o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych ( forma archiwalna )

Adresaci:
bezrobotni
Lokalizacja:
CAZ - Szkolenia
Termin przyjmowania zgłoszeń:
od 1.03.2018 r.
Data od:
2018-03-01
Data do:
2018-03-31

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku informuje, iż od dnia 1 marca 2018 r. rozpocznie się nabór wniosków sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych.

O finansowanie kosztów studiów podyplomowych mogą ubiegać się osoby uprawnione, legitymujące się wykształceniem wyższym, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności osób, które w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie były aktywizowane w ramach środków finansowych Urzędu (z wyłączeniem osób, które uczestniczyły w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy), które:

 • planują rozpoczęcie studiów lub są w ich trakcie
 • wystąpią z wnioskiem co najmniej miesiąc przed terminem płatności za studia.

Osoba bezrobotna może ubiegać się o skierowanie na szkolenie jeżeli ustalono dla niej profil pomocy oraz opracowano indywidualny plan działania, z których wynika możliwość zastosowania tej formy wsparcia.

Wyklucza się możliwość:

 • finansowania kosztów studiów na więcej niż jednym kierunku
 • finansowania zaległych kosztów należnych za studia
 • refundacji kosztów już poniesionych przez wnioskodawcę.

Zasady naboru wniosków:

 • 1Osoba uprawniona ubiegająca się o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych składa stosowny wniosek wraz z wymaganym załącznikiem.
 • Obowiązujący druk wniosku o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych dostępny jest u specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz na stronie internetowej Urzędu: www.pup-brzesko.pl, w zakładce „Szkolenia” pn. „Studia podyplomowe”. Wnioski przygotowane przy użyciu innego formularza pozostaną bez rozpatrzenia.
 • Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy dokładnie zapoznać się z jego treścią, niniejszymi zasadami oraz aktami prawnymi regulującymi finansowanie kosztów studiów podyplomowych ze środków Funduszu Pracy.
 • Wniosek należy wypełnić w sposób czytelny wpisując treść w każde miejsce przeznaczone do uzupełnienia, nie zostawiając pustych pól. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdą w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”. Wszelkich poprawek należy dokonywać poprzez skreślenie i zaparafowanie.
 • Celem uzasadnienia potrzeby sfinansowania kosztów studiów podyplomowych wnioskodawca dodatkowo może do wniosku dołączyć:
  * uzasadnienie potrzeby ukończenia studiów sporządzone przez pracodawcę lub
  * uzasadnienie potrzeby ukończenia studiów w związku z planowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych na ten cel w 2018 roku w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski osób uprawnionych posiadających uzasadnienie ukończenia studiów podyplomowych sporządzone przez pracodawcę.

 • Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu - w Sekretariacie Urzędu – pokój Nr 23, II piętro lub przesyłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu). Składany wniosek wraz z załącznikami powinien być trwale spięty.
 • Informacja o terminie rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków podawana jest do wiadomości na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu. Osoba uprawniona może w prowadzonym naborze złożyć tylko jeden wniosek.
 • Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu. Wniosek może być uwzględniony po spełnieniu warunków określonych w niniejszych zasadach, jeżeli jest prawidłowo sporządzony oraz gdy Urząd dysponuje środkami na jego sfinansowanie.
 • Wnioski niekompletne i nieczytelne, bez obowiązkowo wymaganego załącznika, niepodpisane we wskazanych miejscach lub podpisane przez osobę nieupoważnioną - NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
 • Przyznanie dofinansowania kosztów studiów podyplomowych jest formą fakultatywną. Możliwość finansowania oraz wysokość finansowanej kwoty zależna jest od:
  1) wysokości kosztów studiów
  2) posiadanych przez Urząd środków finansowych na ten cel.
 • Podejmując decyzję o sposobie rozpatrzenia wniosku uwzględnia się:
  1) posiadane przez kandydata kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, zdolność do podjęcia pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie lub zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi oraz możliwość przedłożenia osobie bezrobotnej propozycji odpowiedniej pracy,
  2) korzystanie przez wnioskodawcę z usług urzędu w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
  3) uzasadnienie potrzeby sfinansowania kosztów studiów podyplomowych, w szczególności sporządzone przez potencjalnego pracodawcę,
  4) okres pozostawania w ewidencji urzędu pracy.

Koszty studiów podyplomowych mogą zostać sfinansowane w całości lub części.

Szacowana liczba osób, którym może zostać przyznane dofinansowania w 2018 roku: 4 osoby.

Powiązane pliki:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
plik w formacie PDF Wniosek o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych 13-02-18 08:09 115.19KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 115.19KB) pobierz
plik w formacie PDF Zasady finansowania kosztów studiów podyplomowych dla osób uprawnionych 13-02-18 08:09 62.83KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 62.83KB) pobierz
powrót do listy
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 7420
 • D-1bpRQ3VMhwtNlYuFqbqp3a7claIvzKBzWLJqqNNEClt7C_BC14FdMFTDtwEbpxeRXciKa6O3NSSdg4ZOjM1g

 • S3iiol-aKAmhvPcGok7oor6r-6QDIucO-sK9jmZ1y46lt7C_BC14FdMFTDtwEbpxeRXciKa6O3NSSdg4ZOjM1g

 • 0_-ZdW1rAvkwBYDmeJ-Nx-rIJZmYaRvo4yPC0pO-1Ault7C_BC14FdMFTDtwEbpxeRXciKa6O3NSSdg4ZOjM1g

 • jKjyGpck4O1oQ_VaKrbhMONVoAHQqfjRSNvKkDhck46lt7C_BC14FdMFTDtwEbpxeRXciKa6O3NSSdg4ZOjM1g

 • xO6fneCGxYITFy3-gCOfDrmzF_yR4k7j1Z13pbErP0Glt7C_BC14FdMFTDtwEbpxeRXciKa6O3NSSdg4ZOjM1g

 • j-bgH89gYc1X29QyOMAxraOtY6iGF7yyM7anbEy3Jsylt7C_BC14FdMFTDtwEbpxeRXciKa6O3NSSdg4ZOjM1g

 • YEMNalfpMlJgyEK9ctn-AfKN9X8qX3oZM8E4IeehyiSlt7C_BC14FdMFTDtwEbpxeRXciKa6O3NSSdg4ZOjM1g

 • 5zK_k2z6y77aNkO07CDIfgTDzIPzWRl85xeLseMt-5ult7C_BC14FdMFTDtwEbpxeRXciKa6O3NSSdg4ZOjM1g

 • 1OYCOXO9fnbwzUzdo-wC9MMzrzjSp8YJYn2yEm9QS8qlt7C_BC14FdMFTDtwEbpxeRXciKa6O3NSSdg4ZOjM1g

 • k5ikJJ63iyUh2I8PAMNlJ5h-k-0AiYnz62n-Tom3nwirlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

 • hlxyA8wqVn8nchAJs2qg4peC1u2wfh-1wU9lc7kNuV2rlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

 • tXUW0EQ68lUvSLI868tfvFesOpTRYYwsMgmNDdXGCiWrlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

 • brKuBtUvxakfYUmJ3w-7Jh8JpCi9zc-uS2-HuJPFZuKrlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

 • TrmYPzuwL1on46dzISFXKSTwCQlg8hrmSY-JVrq2UHqrlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

 • xMZebMr7gRSizsWMhkXYSwgvfl0x-dyi65KaHhPOe7irlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

 • eevHrCKY7yOHcx8wx1A0dI0O4ljVS3migdiTQ-HPgfurlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

 • aOtMsoQv5wcGwQIEyg6VQ9JNcrPGiYXrsl_0H_BcUCSrlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

 • pXYDLrI1Jo_J51vHsTAeIRmV0f3Orq3TOZ4A26IkrvarlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

 • RPd-4GNqGdnxByxmBl35WP4y4a1YKWnIUNBdlt0Y2a-rlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

 • mUu-BgjQ5dHhFMAQzl9_uHgmMX9d0cB3yGZknBKXJPOrlRdzvE1quvRN1yVES--CKSJjXi7_RzNfZD9nLy3F8Q

Projektowanie stron: IntraCOM.pl