Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat brzeski - herb

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Powiatowy Urząd Pracy
w Brzesku

ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: 14 663 05 22, 14 686 36 44
E-mail:

QojDd34UMWP-o30VbIsdBDq5s1K1h2hD-AnGJVtCL4A_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

9PegZx2tr5wBPQIZDlGudFBloWwxFhBmIx4Ttx32E6s_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

DVq_f_WuJYNUjp28qbJjeU03vBeVeLFCNQ0nzRAEGaM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

kpjT55FE5m8q_4ICUdYAB7XyPa-kaHM2eSd2t_MzNOc_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

zmsvphTvO1KY4KqFMOdNoDJYlHxDdygHFdVl2ZLySk4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

eTNqT-In7IvuVMYwkk8QyU2oMO9-jM9dU_EZUXw6Ppk_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jPW6XNtGav5-ndbDxiCt2lWq-mVWlWREVMAWjY3O2EQ_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jFzxjcQ7qjfrSEBKGg1ETppFbwYESUwBWsWu6wyKAYw_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

uL3grdV87vS70D-F-4bOT0kNn3ceB1hQnXUljtzCSVM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

wu6A7vwk935K3P4voeeRT_ZhAlaMUKbumuKnvATVgrIIvWSbqjhwYUyafw_e-LDVQhfRhpyLy486O7Wum2mB6Q

Nabór wniosków o refundację kosztów doposażenia / wyposażenia stanowiska pracy

(2018-07-11)

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku w związku z pozyskaniem środków z rezerwy Funduszu Pracy ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby uprawnionej w terminie od 16 do 20 lipca 2018 roku.

Wysokość refundacji wyposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy w 2018 roku wynosi do 19.000 zł.

W pierwszej kolejności refundacja będzie przysługiwała Wnioskodawcom, którzy:

 • organizują miejsce pracy na terenie powiatu brzeskiego,
 • nie otrzymali wsparcia w tej formie w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 • deklarują zatrudnienie bezrobotnego skierowanego w ramach refundacji przez okres co najmniej 30 dni po zakończeniu obligatoryjnego okresu utrzymania stanowiska.

 

Refundacja nie będzie przysługiwała:

 • na zatrudnienie osoby, która w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku była zatrudniona przez Wnioskodawcę  (wyjątek  stanowi   zatrudnienie  w  ramach  przygotowania zawodowego młodocianych),
 • na zatrudnienie współmałżonka Wnioskodawcy.

Liczba miejsc możliwych do utworzenia w ramach naboru 27 stanowisk, w tym

 • Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy - 10 stanowisk
 • Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych (t.j. osób, które w okresie ostatnich 24 miesięcy, co najmniej 12 miesięcy pozostawały w ewidencji osób bezrobotnych) finansowany ze środów rezerwy Funduszu Pracy
  - 3 stanowiska
 • Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia finansowany ze środów rezerwy Funduszu Pracy - 5 stanowisk
 • Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powracających z zagranicy (tj. osób, które bezpośrednio przez rejestracją
  w Urzędzie dokumentują okres pracy za granicą) finansowany ze środów rezerwy Funduszu Pracy - 8 stanowisk.
 
Jednocześnie przypominamy, iż od dnia 10.07.2018 r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach Programu Regionalnego "Gotuj się do pracy" (możliwość utworzenia stanowisk pracy wyłącznie w branży gastronomicznej) - 3 stanowiska
 

Aktualnie Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nie dysponuje środkami na refundację kosztów doposażenia / wyposażenia stanowiska pracy dla pozostałych grup osób bezrobotnych.

Wnioski należy składać na Sekretariacie - pok. 23 (II piętro) lub przesyłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu). Wnioski składane poza wyznaczonymi terminami nie będą podlegały rozpatrzeniu. Fakt terminowego złożenia wniosków nie gwarantuje ich pozytywnego rozpatrzenia.

Obowiązująca wersja wniosku: 2018 (2)


UWAGA WAŻNA INFORMACJA:

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy dokładnie zapoznać się z jego treścią, zasadami dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego obowiązującymi w PUP Brzesko oraz aktami prawnymi regulującymi ich refundację.

 • Wnioskodawca składa do Urzędu wniosek wraz z wymaganymi załącznikami określonymi we wniosku.
 • Wnioski przygotowane przy użyciu innego formularza pozostaną bez rozpatrzenia.
 • Wniosek należy wypełnić w sposób czytelny wpisując treść w każde miejsce przeznaczone do uzupełnienia, nie zostawiając pustych pól. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdą w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”. Wszelkich poprawek należy dokonywać poprzez skreślenie i zaparafowanie.
 • Do wniosku należy dołączyć wyłącznie dokumenty w formie kserokopii (oryginały należy zachować), gdyż wniosek wraz z załącznikami pozostaje w aktach sprawy w takiej formie, w jakiej został złożony.
 • Składany wniosek wraz z niezbędnymi do jego rozpatrzenia załącznikami powinien być trwale spięty.
 • Wnioski w których na etapie oceny formalno – prawnej stwierdzono błędy i braki, m.in. niespełniające wymogów prawnych, niezawierające wymaganych informacji, wypełnione nieczytelnie, bez kompletu załączników, podpisane przez osobę nieupoważnioną – NIE BĘDĄ PODLEGAŁY OCENIE MERYTORYCZNEJ.
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
plik w formacie ZIP Kryteria i zasady dokonywania refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy w 2018 roku.zip 30-01-18 07:15 123.82KB pobierz plik w formacie ZIP (rozmiar: 123.82KB) pobierz
plik w formacie ZIP Wnioski o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - wersja 2018(2) - należy wybrać wniosek odpowiedni do formy prowadzonej działalności.zip 11-07-18 14:38 662.63KB pobierz plik w formacie ZIP (rozmiar: 662.63KB) pobierz
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 643347
 • h7HDNJQtqT_yCnMx8DJ7sJCPy3x7tMU_n0aOjJCaaInRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • gkNob67ERUr0kv7GfzqhXnWALis3nOqVyJefr-ybh87RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • xlEOzNhASFtbUhaaJhDXjtwuMhKdL3_I4kokFFiLLTjRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • iH54bHjgdc1zlbAHBXsmDm_iVk1ADWBhb2yy6Dh0FwPRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 7gN1aB-V7gp8wphZxga_XeYarCQb4Tm3RJKEPpSpVEbRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • hMDPTlgsqW0BzneCqKJ2bB-_tSddsLbg67O1RSRDc97RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 813h5qNYajqQzfI6fgRjRJzp1j6MH_Wh6PVH7DWe2s3RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 2H6gG49UWG0RDhyWNnNlM5kfoIYuTRIicaHkfQLGoWDRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • K5WJUE7yXv3V_ma10b3Ztp0KnTwJdGLAR9R2q7HSv6XRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • zDt_fr-t6R2yUnuQUK3WARDh2n6eJ1sqT4mN6A0BcKg_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • sze5LOWDFVb24vEm4rkEc5HGqwkPm4PXlYJsbi4_R-8_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • hYYvPKMGiplBQPlDxdVJn14O3oWVoAl59UVVAZUY9k0_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • jLZ7QXhSA_FnDYQcRibRxsv0mfl6KncviE94XNL-4nA_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • tM3MywC-U689alwUq5fJk-AiRX98Sij4giKdQGc_6L4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • TK8-y04v6OhujO-Hvy5WlgcMIlXHmmrqf0-Jr4b6Xno_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • c3Gwtni8YBjrCKC5cGOwxcLxV1aAcnEaOVrTtw_A530_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • zUchj7tgYEsCpL55LGaf_UMh7Y5-Wl6zf3V4vHNcC4g_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • H_ZqNpzWLH2KcYCF7dXowulC-S9hgHwUx1DXkhLee4Q_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • XodJR5PLZBQ-AqwrTpnBKg-prZ9MOJBCoj0mUW-PnHM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • _1iwQltljJiEOBWEqrqNhV7vU5TBjTA1Yys1wv-NylM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl