Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat brzeski - herb

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Powiatowy Urząd Pracy
w Brzesku

ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: 14 663 05 22, 14 686 36 44
E-mail:

QojDd34UMWP-o30VbIsdBDq5s1K1h2hD-AnGJVtCL4A_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

9PegZx2tr5wBPQIZDlGudFBloWwxFhBmIx4Ttx32E6s_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

DVq_f_WuJYNUjp28qbJjeU03vBeVeLFCNQ0nzRAEGaM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

kpjT55FE5m8q_4ICUdYAB7XyPa-kaHM2eSd2t_MzNOc_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

zmsvphTvO1KY4KqFMOdNoDJYlHxDdygHFdVl2ZLySk4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

eTNqT-In7IvuVMYwkk8QyU2oMO9-jM9dU_EZUXw6Ppk_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jPW6XNtGav5-ndbDxiCt2lWq-mVWlWREVMAWjY3O2EQ_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jFzxjcQ7qjfrSEBKGg1ETppFbwYESUwBWsWu6wyKAYw_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

uL3grdV87vS70D-F-4bOT0kNn3ceB1hQnXUljtzCSVM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

wu6A7vwk935K3P4voeeRT_ZhAlaMUKbumuKnvATVgrIIvWSbqjhwYUyafw_e-LDVQhfRhpyLy486O7Wum2mB6Q

Rejestracja elektroniczna - zarezerwuj termin i godzinę rejestracji przez Internet!!!

(2018-11-07)


Zapraszamy osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy do dokonywania rejestracji za pośrednictwem Internetu.

Zaoszczędź swój czas, skorzystaj z Internetu w celu dokonania rejestracji w Powiatowy Urzędzie Pracy w Brzesku.

Oferujemy nowoczesny system zgłoszenia do rejestracji lub pełną rejestrację internetową.


link otworzy się w nowym oknie


Osoba przystępująca do internetowej rejestracji jako bezrobotny ma do wyboru dwa tryby rejestracji.

Tryb uproszczony - adresowany jest do wszystkich osób  mających dostęp do internetu, wnioskodawca realizuje w nim kolejno nastepujące kroki:

 • wypełnia wniosek o zgłoszenie do rejestracji, jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy w postaci elektronicznej
 • przesyła wniosek do właściwego powiatowego urzędu pracy
 • umawia się na wizytę w urzędzie (konkretna data oraz  godzina, bez oczekiwania w kolejce) w celu dostarczenia wymaganych dokumentów oraz osobistego  potwierdzenia poprawności przekazanych danych nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych,
 • rejestracji dokonuje się z dniem, w którym osoba zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy - po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu stosownych oświadczeń,
 • w przypadku niestawiennictwa w terminie, do 7 dni dane przekazane przez osoby są usuwane z systemu teleinformatycznego publicznych służb zatrudnienia, zwanego dalej "systemem PSZ".

Tryb pełnej rejestracji - jest przeznaczony dla osób, które posiadają bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, w tym trybie:

 • wnioskodawca wypełnia  wniosek o dokonanie rejestracji, jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy w postaci elektronicznej
 • załącza do wniosku skany wszystkich dokumentów wymaganych do rejestracji
 • opatruje wniosek i załączniki bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego  kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym  ePUAP
 • przesyła wniosek  z załącznikami do właściwego powiatowego urzędu pracy. Osobie zarejestrowanej w tym trybie mogą być przekazywane przez urząd pracy dane i informacje m.in. o prawach i obowiązkach oraz decyzja wydana w wyniku postępowania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Co wybrać:

 • pełną rejestrację za pośrednictwem Internetu
 • czy zgłoszenie do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzesku
Forma usługiWizyta w urzędzieWymagana forma dokumentówWymagana forma podpisu wnioskuData rejestracji
Rejestracja
w powiatowym urzędzie pracy
NIE Skany załączone do formularza rejestracyjnego

Jeden z niżej wymienionych:
1. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
2. Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAPlink otworzy się w nowym oknie

Z dniem złożenia podpisanego wniosku i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczeń.
Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy TAK Oryginały przedłożone pracownikowi urzędu Osobisty podpis bezrobotnego / poszukującego pracy Z dniem osobistego zgłoszenia się na wizytę rejestracyjną w wyznaczonym terminie wraz z kompletem dokumentów wymaganych do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, po poświadczeniu własnoręcznym podpisem przekazanych danych i oświadczeń

UWAGA!
Aby skorzystać ze zgłoszenia do rejestracji przez Internet lub pełnej rejestracji internetowej, konieczne jest posiadanie adresu e-mail.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

PUNKT INFORMACYJNY

Punkt informacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:45 do 14:00

PARTER
(stanowisko na na końcu korytarza,
po lewej stronie)

14 66 46 282

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 631718
 • h7HDNJQtqT_yCnMx8DJ7sJCPy3x7tMU_n0aOjJCaaInRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • gkNob67ERUr0kv7GfzqhXnWALis3nOqVyJefr-ybh87RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • xlEOzNhASFtbUhaaJhDXjtwuMhKdL3_I4kokFFiLLTjRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • iH54bHjgdc1zlbAHBXsmDm_iVk1ADWBhb2yy6Dh0FwPRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 7gN1aB-V7gp8wphZxga_XeYarCQb4Tm3RJKEPpSpVEbRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • hMDPTlgsqW0BzneCqKJ2bB-_tSddsLbg67O1RSRDc97RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 813h5qNYajqQzfI6fgRjRJzp1j6MH_Wh6PVH7DWe2s3RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 2H6gG49UWG0RDhyWNnNlM5kfoIYuTRIicaHkfQLGoWDRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • K5WJUE7yXv3V_ma10b3Ztp0KnTwJdGLAR9R2q7HSv6XRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • zDt_fr-t6R2yUnuQUK3WARDh2n6eJ1sqT4mN6A0BcKg_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • sze5LOWDFVb24vEm4rkEc5HGqwkPm4PXlYJsbi4_R-8_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • hYYvPKMGiplBQPlDxdVJn14O3oWVoAl59UVVAZUY9k0_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • jLZ7QXhSA_FnDYQcRibRxsv0mfl6KncviE94XNL-4nA_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • tM3MywC-U689alwUq5fJk-AiRX98Sij4giKdQGc_6L4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • TK8-y04v6OhujO-Hvy5WlgcMIlXHmmrqf0-Jr4b6Xno_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • c3Gwtni8YBjrCKC5cGOwxcLxV1aAcnEaOVrTtw_A530_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • zUchj7tgYEsCpL55LGaf_UMh7Y5-Wl6zf3V4vHNcC4g_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • H_ZqNpzWLH2KcYCF7dXowulC-S9hgHwUx1DXkhLee4Q_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • XodJR5PLZBQ-AqwrTpnBKg-prZ9MOJBCoj0mUW-PnHM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • _1iwQltljJiEOBWEqrqNhV7vU5TBjTA1Yys1wv-NylM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl