Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat brzeski - herb

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Powiatowy Urząd Pracy
w Brzesku

ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: 14 663 05 22, 14 686 36 44
E-mail:

YrJGZiOO-r5Gya4dFEis1Jrx7asm8VI0x32nCD2oIR7FIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

VPGyHkkT0DjUzqgeik-maDHIumWHOwnwU8iAeJp4fmjFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

Zfd-rqq9aOxwCZ-j6r83FhkJM3GfA9jkVFVspsL-4RbFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

2BPjhBvcM22EktVu94wsNy1F133R9_yksLQHnrdTNdfFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

JgwCsascRLcOBOwUu2TbMzFWrKsyIsZ_AaGXPtx_JzfFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

7lPjqZXJsH0-S2Ga1cZ3qPY4p3C6E-FAH3SaDj9-ZxzFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

FqrjB9ZC3sj-3qirqfqcqERx-Wqz391sYVFlkPBsGYrFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

axJ3cHso6gR9INrPLQUY9Kflrw31ILWYe7v0VJWzTF7FIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

bbyGq5F79vIDfUnBNRkNkCXtDU5LLg8KVFGKbB1GMD3FIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

-mZVUuAJbMtiSeRx7n4DTYyBnm5J5imDn4qvKcnSchhM4MbVFCsfxmNlEeLk2yMRCApL4MEVw4CFjEPdnqzgvQ

Strona główna » Formy aktywizacji » Wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy

Wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy

Nabór wniosków o doposażenie stanowiska pracy ( forma archiwalna )

Adresaci:
pracodawcy
Lokalizacja:
CAZ - Dział Instrumentów Rynku Pracy
Termin przyjmowania zgłoszeń:
8.10.2018 r. - 12.10.2018 r.
Data od:
2018-10-08
Data do:
2018-10-12

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby uprawnionej w terminie od 8 do 12 października 2018 roku.

Wysokość refundacji wyposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy w 2018 roku wynosi do 19.000 zł.

W pierwszej kolejności refundacja będzie przysługiwała Wnioskodawcom, którzy:

 • organizują miejsce pracy na terenie powiatu brzeskiego,
 • nie otrzymali wsparcia w tej formie w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 • deklarują zatrudnienie bezrobotnego skierowanego w ramach refundacji przez okres co najmniej 30 dni po zakończeniu obligatoryjnego okresu utrzymania stanowiska.

 

Refundacja nie będzie przysługiwała:

 • na zatrudnienie osoby, która w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku była zatrudniona przez Wnioskodawcę  (wyjątek  stanowi   zatrudnienie  w  ramach  przygotowania zawodowego młodocianych),
 • na zatrudnienie współmałżonka Wnioskodawcy.

Liczba miejsc możliwych do utworzenia w ramach naboru: 10

 

Wnioski należy składać na Sekretariacie - pok. 23 (II piętro) lub przesyłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu). Wnioski składane poza wyznaczonymi terminami nie będą podlegały rozpatrzeniu. Fakt terminowego złożenia wniosków nie gwarantuje ich pozytywnego rozpatrzenia.

Obowiązująca wersja wniosku: 2018 (2)


UWAGA WAŻNA INFORMACJA:

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy dokładnie zapoznać się z jego treścią, zasadami dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego obowiązującymi w PUP Brzesko oraz aktami prawnymi regulującymi ich refundację.

 • Wnioskodawca składa do Urzędu wniosek wraz z wymaganymi załącznikami określonymi we wniosku.
 • Wnioski przygotowane przy użyciu innego formularza pozostaną bez rozpatrzenia.
 • Wniosek należy wypełnić w sposób czytelny wpisując treść w każde miejsce przeznaczone do uzupełnienia, nie zostawiając pustych pól. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdą w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”. Wszelkich poprawek należy dokonywać poprzez skreślenie i zaparafowanie.
 • Do wniosku należy dołączyć wyłącznie dokumenty w formie kserokopii (oryginały należy zachować), gdyż wniosek wraz z załącznikami pozostaje w aktach sprawy w takiej formie, w jakiej został złożony.
 • Składany wniosek wraz z niezbędnymi do jego rozpatrzenia załącznikami powinien być trwale spięty.
 • Wnioski w których na etapie oceny formalno – prawnej stwierdzono błędy i braki, m.in. niespełniające wymogów prawnych, niezawierające wymaganych informacji, wypełnione nieczytelnie, bez kompletu załączników, podpisane przez osobę nieupoważnioną – NIE BĘDĄ PODLEGAŁY OCENIE MERYTORYCZNEJ.

Powiązane pliki:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
plik w formacie ZIP Kryteria i zasady dokonywania refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy w 2018 roku.zip 30-01-18 07:15 123.82KB pobierz plik w formacie ZIP (rozmiar: 123.82KB) pobierz
plik w formacie ZIP Wnioski o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - wersja 2018(2) - należy wybrać wniosek odpowiedni do formy prowadzonej działalności.zip 11-07-18 14:38 662.63KB pobierz plik w formacie ZIP (rozmiar: 662.63KB) pobierz
powrót do listy
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 22613
 • kh7MGZBpjmejC_J6y6aQ6a1W8RB1NTOUFwh36xIyYk8

 • YAXew2vZP2L3sUeKjrhg1yU_s01oyNMO48wLv6msLJU

 • fckrfKJUjKCdKfbSWJobh3l6HRO0Zy_saNItH3r0Bf8

 • qSxEWkXdjqKln2LlQPqddt3LmcKMQQiumhOup7YShIE

 • g-vTpIHS4yEOB8OggS34H-jAkDkj3OHXU4EfHMi5bDo

 • QKfZwwfmH2xYKxR5xRC2XTW5x1X3m1GkYnTdLoOlc7A

 • 5pWaxNxsyj4ZWtMZaGZrJHO3bYM5UVeupr7VdjslTT0

 • LRG5o0EBDaFQa32ufIstFjQreP3CAWl_C-ZMvv22ZtI

 • lX39vrOcihSE7xKl5B1bEDl-R27Vc8Jk1bzu6G-gMeM

 • XmzjXW3LZvUsF3nNN6cCCei_IIpHgWo0BNMA9UbXGjbFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • rdaNY---WjLT9KRP7oZu6OLrEhPlk0moVuGGtHhkdU3FIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • 7D-kAKZ7LGEmgKVjplMzpC2kTpc5-bfERhoez9wPeeXFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • 5lp67FYcociWsvoqPaQJfs13gcGPvDJVgYC7X23AzrzFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • 4BH-5zAXXGoxf7XjtiPuTvm-iLN6tis3ujSC8HcfH6fFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • r2ONLVQ0iY6rA7HVFVn-_JttAaln6VgUcboTn8r23KzFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • cdTdVe1NOKUx8X83QKA-nsM4yxe-R3ytSfoyGCiK9j3FIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • nk5GlH-DMa0sdkC6FaK-aW_hmuI8CwVtPnIQReJ0BrXFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • ACNNhMO1t2tHI1G5_hrohPRvPu6nST1Uq6MWiRc48EnFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • QiFyuzOqZGh69JyT_kq3S1tY6ACBpdbmrqFFJi_rxavFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • b0jb1LpieOhdjaYxmT7smOdyboCIg9_bSC1W4m2i6tnFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl