Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat brzeski - herb

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Powiatowy Urząd Pracy
w Brzesku

ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: 14 663 05 22, 14 686 36 44
E-mail:

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
937001
Kalendarium wydarzeń
62458
Chmura tagów
16036
Mapa witryny
7385
Redakcja strony
5556
Polityka prywatności
3112
Zastrzeżenia prawne
2232
Poleć znajomemu
2011

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy
383249
Oferty pracy w krajach UE/EOG - EURES
8289
Wykaz agencji zatrudnienia
3173

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności
511327
Grupowe informacje zawodowe
61930
Formy aktywizacji
54578
Staże
51749
Szkolenia
39535
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
30283
Wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy
18727
Prace interwencyjne
17529
Porady grupowe
14133
Bon stażowy
12254
Bon szkoleniowy
11200
Bon zatrudnieniowy
8670
Dofinansowanie wynagrodzenia (osoby powyżej 50 roku życia)
8255
Bon na zasiedlenie
8105
Giełdy pracy
7015
Przygotowanie zawodowe dorosłych
5845
Targi pracy
5717
Dofinansowanie studiów podyplomowych
5592
Roboty publiczne
5454
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy
5129
Prace społecznie użyteczne
4950
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
4623
Świadczenie aktywizacyjne
1318
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
1250

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
17461
Kalkulator stypendium szkoleniowego
17315
E - zgłoszenie oferty pracy
13596
Kalkulator zasiłku
10344
Kreator CV
7120
Zgłoś podjęcie pracy
4741
ePUAP
3488
Kalkulator wynagrodzeń
3462
E-zapytanie
3330
Wyszukaj CV
2893
Złóż wniosek - zaświadczenie zostanie wysłane na podany adres pocztowy (celem ustalenia innej formy odbioru prosimy o kontakt z PUP)
2723
E-formularze
2493
Dodaj CV
2490
System SMS
2460
Złóż oświadczenie o dochodach
2249
Newsletter
2031
Zgłoś podjęcie działalności gospodarczej
1928
Rejestracja przez Internet
22

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC osób bezrobotnych i poszukujących pracy
50558
Formularze i wnioski
10657
Rejestracja przez Internet
10019
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
7817
Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
7700
Rejestracja bezrobotnych
7208
Dokumenty do pobrania
6131
Zwrot kosztów przejazdu na staż
5802
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
5029
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
4915
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
4900
Plan szkoleń
4545
Określenie statusu - bezrobotny lub poszukujący pracy
4395
Wysokość świadczeń
3677
Prawa i obowiązki bezrobotnych oraz poszukujących pracy
3461
Zasiłek dla bezrobotnych
3396
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
3262
Rejestracja poszukujących pracy
3211
Szkolenia
3206
Szkolenia grupowe
2872
Informacje dla osób niepełnosprawnych
2786
Przyznanie statusu bezrobotnego
2655
Dodatek aktywizacyjny
2599
Prace interwencyjne
2359
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
2359
Utrata statusu bezrobotnego
2209
Wykaz zajęć grupowych
2129
Przyznanie statusu poszukującego pracy
2100
Pośrednictwo pracy
2032
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
2026
Studia podyplomowe
2025
Obowiązki bezrobotnych
1991
Prawa bezrobotnych
1987
Stypendium z tytułu dalszej nauki
1962
Staże
1937
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
1903
Bony dla osób do 30 roku życia
1902
Szkolenie wskazane przez osoby uprawnione
1879
Bon na zasiedlenie
1821
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
1812
Poradnictwo zawodowe
1811
Usługi dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
1701
Rejestracja przez Internet
1688
Bon szkoleniowy
1664
Program Aktywizacja i Integracja
1618
Stypendium z tytułu dofinansowania studiów podyplomowych
1613
Ubezpiecznie zdrowotne
1592
Bon stażowy
1580
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
1580
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1560
Dokumenty do rejestracji dla osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG
1552
Stypendium szkoleniowe
1548
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
1543
Egzaminy, licencje
1516
Prawa poszukujących pracy
1515
Obowiązki poszukujących pracy
1496
Pożyczki
1463
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1458
Zwrot kosztów zakwaterowania
1457
Roboty publiczne
1450
Utrata statusu poszukującego pracy
1443
Wyposażenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprwnej (PFRON)
1434
Prace społecznie użyteczne
1430
Bon zatrudnieniowy
1413
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
1395
Świadczenie aktywizacyjne
1391
Pożyczka szkoleniowa
1370
Informacja zawodowa
1355
Szkolenia
1352
Środki na podjęcie działalności gospodarczej (PFRON)
1345
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1341
Pożyczka na rozpoczęcie działalności
1339
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1314
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy
1312
Pożyczka szkoleniowa
1299
Akty prawne
1288
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy (osoby do 30 roku życia)
1256
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
1247
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
1053
Zaproszenie do skladania ofert szkoleniowych (2014)
571
Informacje dla instytucji szkoleniowych
465
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
302

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC Pracodawców
27947
Dokumenty do pobrania
10646
Formularze i wnioski
10280
Formy wsparcia dla pracodawców
8279
Staże
5468
Zgłoszenie oferty pracy
4599
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
3878
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
2983
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
2982
Prace interwencyjne
2354
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
2128
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
2112
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet
1978
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
1907
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
1697
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
1683
Roboty publiczne
1629
Akty prawne
1629
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1566
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców
1508
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy (osoby do 30 roku życia)
1451
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1418
Zwolnienia grupowe
1417
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1411
Pośrednictwo pracy krajowe
1402
Prace społecznie użyteczne
1388
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
1336
Wsparcie zatrudnienia osób powracajacych na rynek pracy
1306
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1296
Obowiązki pracodawców
1290
Szkolenie osób bezrobotnych dla potrzeb pracodawców (umowy trojstronne)
1279
Prawa pracodawców
1208
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
1200
Świadczenie aktywizacyjne
1058
Grant na utworzenia stanowiska pracy w formie telepracy
1056
Program Aktywizacja i Integracja
984
Wysokość świadczeń pieniężnych
935
Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (przepisy obowiązujące od 2018 roku)
233
Zezwolenie na pracę sezonową (przepisy obowiązujące od 2018 roku)
158
Dla pracodawców
108

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
41276
Ogłoszenia o zamówieniach
12178
Dane teleadresowe
10432
Galeria foto
8690
Mapa dojazdu
8102
Formularze i wnioski
6185
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
6086
Statystyki i analizy
5619
Przydatne linki
5116
Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych
4883
Kierownictwo Urzędu Pracy
4589
Ocena pracy Urzędu
4093
Stopa bezrobocia
3801
Analizy i opracowania
3017
Programy i projekty
3009
Struktura bezrobocia
2958
Ocena strony internetowej
2809
Statut prawny i struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy
2772
Powiatowa Rada Rynku Pracy
2609
Obszar działania
2449
Galeria wideo
2261
Zielona Linia
2246
Programy i projekty realizowane
2243
Tłumacz języka migowego
2158
Program promocji zatrudnienia
2111
Archiwum przetargów z poprzednich serwisów
1940
Wykresy statystyk - wersja graficzna
1898
Ankieta dla osób bezrobotnych
1840
Ankieta dla pracodawców
1756
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
1716
Ogłoszenia o wynikach postępowań
1684
Wykresy statystyk - wersja graficzna rozszerzona
1614
Programy i projekty zrealizowane
1538
Archiwum przetargów z lat 2006-2010
1414
Archiwum zamówien publicznych
1310
Akty prawne
1306
Rejestr zbiorów danych osobowych
933
Zaproszenia dla Instytucji Szkoleniowych - organizacja szkoleń grupowych 2017
402
Zamówienia publiczne
12
Multimedia
1

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
6757
Registration
1360

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
6488
РЕГИСТРАЦИЯ
1279
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5643
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl