Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat brzeski - herb

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Powiatowy Urząd Pracy
w Brzesku

ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: 14 663 05 22, 14 686 36 44
E-mail:

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
791155
Kalendarium wydarzeń
59065
Chmura tagów
15227
Mapa witryny
6274
Redakcja strony
4772
Polityka prywatności
2617
Zastrzeżenia prawne
1825
Poleć znajomemu
1658

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy
335201
Oferty pracy w krajach UE/EOG - EURES
8289
Wykaz agencji zatrudnienia
3173

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności
405499
Formy aktywizacji
49041
Grupowe informacje zawodowe
48055
Staże
43034
Szkolenia
33597
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
23787
Wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy
15331
Prace interwencyjne
13972
Porady grupowe
11647
Bon stażowy
10811
Bon szkoleniowy
9348
Bon zatrudnieniowy
7464
Refundacja kosztów na wynagrodzenie oraz składki ZUS dla bezrobotnych do 30 roku życia - nowa forma
7133
Dofinansowanie wynagrodzenia (osoby powyżej 50 roku życia)
6891
Bon na zasiedlenie
6524
Giełdy pracy
6124
Przygotowanie zawodowe dorosłych
5103
Targi pracy
5021
Roboty publiczne
4653
Prace społecznie użyteczne
4234
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy
4212
Dofinansowanie studiów podyplomowych
3724
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
2832
Świadczenie aktywizacyjne
1002
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
960

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
15574
Kalkulator stypendium szkoleniowego
14943
E - zgłoszenie oferty pracy
12038
Kalkulator zasiłku
8534
Kreator CV
6217
Zgłoś podjęcie pracy
4081
ePUAP
2916
Kalkulator wynagrodzeń
2897
E-zapytanie
2836
Wyszukaj CV
2375
Złóż wniosek - zaświadczenie zostanie wysłane na podany adres pocztowy (celem ustalenia innej formy odbioru prosimy o kontakt z PUP)
2194
Dodaj CV
2046
E-formularze
2005
System SMS
1988
Złóż oświadczenie o dochodach
1824
Newsletter
1602
Zgłoś podjęcie działalności gospodarczej
1510
Rejestracja przez Internet
22

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC osób bezrobotnych i poszukujących pracy
45645
Formularze i wnioski
9175
Rejestracja przez Internet
8850
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
6910
Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
6897
Rejestracja bezrobotnych
6355
Dokumenty do pobrania
5059
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
4532
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
4335
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
4101
Plan szkoleń
4098
Zwrot kosztów przejazdu na staż
4058
Określenie statusu - bezrobotny lub poszukujący pracy
3855
Wysokość świadczeń
3054
Prawa i obowiązki bezrobotnych oraz poszukujących pracy
3035
Zasiłek dla bezrobotnych
2949
Szkolenia
2873
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
2821
Rejestracja poszukujących pracy
2789
Szkolenia grupowe
2552
Informacje dla osób niepełnosprawnych
2321
Dodatek aktywizacyjny
2248
Przyznanie statusu bezrobotnego
2241
Prace interwencyjne
2032
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
2015
Staże
1937
Utrata statusu bezrobotnego
1849
Przyznanie statusu poszukującego pracy
1767
Pośrednictwo pracy
1761
Wykaz zajęć grupowych
1744
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
1716
Prawa bezrobotnych
1690
Stypendium z tytułu dalszej nauki
1680
Obowiązki bezrobotnych
1677
Studia podyplomowe
1677
Bony dla osób do 30 roku życia
1617
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
1582
Szkolenie wskazane przez osoby uprawnione
1575
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
1522
Poradnictwo zawodowe
1491
Usługi dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
1444
Bon na zasiedlenie
1405
Rejestracja przez Internet
1392
Bon szkoleniowy
1380
Stypendium z tytułu dofinansowania studiów podyplomowych
1363
Program Aktywizacja i Integracja
1344
Ubezpiecznie zdrowotne
1338
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
1306
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1297
Stypendium szkoleniowe
1290
Dokumenty do rejestracji dla osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG
1290
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
1276
Bon stażowy
1269
Egzaminy, licencje
1262
Prawa poszukujących pracy
1253
Obowiązki poszukujących pracy
1246
Zwrot kosztów zakwaterowania
1208
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1203
Pożyczki
1203
Utrata statusu poszukującego pracy
1182
Prace społecznie użyteczne
1180
Wyposażenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprwnej (PFRON)
1178
Roboty publiczne
1168
Bon zatrudnieniowy
1142
Pożyczka szkoleniowa
1133
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1125
Środki na podjęcie działalności gospodarczej (PFRON)
1118
Świadczenie aktywizacyjne
1111
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
1097
Informacja zawodowa
1097
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1084
Szkolenia
1079
Pożyczka na rozpoczęcie działalności
1077
Pożyczka szkoleniowa
1063
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy
1061
Akty prawne
1038
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy (osoby do 30 roku życia)
1020
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
1019
Zwrot kosztów przejazdu
984
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
831
Refundacja kosztów na wynagrodzenie oraz składki ZUS dla bezrobotnych do 30 roku życia - nowa forma
544
Informacje dla instytucji szkoleniowych
399
Zaproszenie do skladania ofert szkoleniowych (2014)
327
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
302

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC Pracodawców
24350
Dokumenty do pobrania
9141
Formularze i wnioski
8578
Formy wsparcia dla pracodawców
7071
Staże
4669
Zgłoszenie oferty pracy
3966
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
3311
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
2518
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
2479
Prace interwencyjne
2022
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
1804
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
1785
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet
1698
Prawa i obowiązki pracodawców oraz przedsiębiorców
1644
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
1620
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
1596
Refundacja kosztów na wynagrodzenie oraz składki ZUS dla bezrobotnych do 30 roku życia - nowa forma
1574
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
1444
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
1423
Akty prawne
1353
Roboty publiczne
1326
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1298
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców
1285
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy (osoby do 30 roku życia)
1192
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1182
Zwolnienia grupowe
1180
Pośrednictwo pracy krajowe
1177
Prace społecznie użyteczne
1167
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1163
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
1161
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
1092
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1088
Wymagane dokumenty
1087
Obowiązki pracodawców
1085
Wsparcie zatrudnienia osób powracajacych na rynek pracy
1063
Prawa pracodawców
1047
Szkolenie osób bezrobotnych dla potrzeb pracodawców (umowy trojstronne)
1040
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
1017
Wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę
1009
Opłaty
940
Wysokość świadczeń pieniężnych
935
Grant na utworzenia stanowiska pracy w formie telepracy
851
Świadczenie aktywizacyjne
812
Program Aktywizacja i Integracja
773
Dla pracodawców
108

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
36829
Ogłoszenia o zamówieniach
11183
Dane teleadresowe
9004
Galeria foto
7148
Mapa dojazdu
7027
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
5231
Statystyki i analizy
4877
Formularze i wnioski
4865
Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych
4060
Kierownictwo Urzędu Pracy
3975
Przydatne linki
3897
Ocena pracy Urzędu
3494
Stopa bezrobocia
3130
Programy i projekty
2541
Struktura bezrobocia
2504
Analizy i opracowania
2475
Statut prawny i struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy
2373
Ocena strony internetowej
2348
Powiatowa Rada Rynku Pracy
2182
Obszar działania
2001
Galeria wideo
1922
Programy i projekty realizowane
1858
Zielona Linia
1815
Tłumacz języka migowego
1774
Program promocji zatrudnienia
1770
Archiwum przetargów z poprzednich serwisów
1584
Wykresy statystyk - wersja graficzna
1562
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
1487
Ankieta dla osób bezrobotnych
1474
Ogłoszenia o wynikach postępowań
1457
Ankieta dla pracodawców
1405
Wykresy statystyk - wersja graficzna rozszerzona
1320
Programy i projekty zrealizowane
1269
Archiwum przetargów z lat 2006-2010
1128
Archiwum zamówien publicznych
1054
Akty prawne
1043
Rejestr zbiorów danych osobowych
459
Zaproszenia dla Instytucji Szkoleniowych - organizacja szkoleń grupowych 2017
103
Zamówienia publiczne
12
Multimedia
1

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
5802
Registration
1087

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
5550
РЕГИСТРАЦИЯ
1007
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4955
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl