Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat brzeski - herb

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Powiatowy Urząd Pracy
w Brzesku

ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: 14 663 05 22, 14 686 36 44
E-mail:

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
1008463
Kalendarium wydarzeń
67248
Chmura tagów
16446
Mapa witryny
7941
Redakcja strony
5963
Polityka prywatności
3362
Zastrzeżenia prawne
2457
Poleć znajomemu
2257

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy
402694
Oferty pracy w krajach UE/EOG - EURES
8289
Wykaz agencji zatrudnienia
3173

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności
574141
Grupowe informacje zawodowe
67097
Formy aktywizacji
56746
Staże
56141
Szkolenia
42855
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
33544
Wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy
20546
Prace interwencyjne
19504
Porady grupowe
15300
Bon stażowy
12913
Bon szkoleniowy
12180
Bon zatrudnieniowy
9196
Bon na zasiedlenie
9045
Dofinansowanie wynagrodzenia (osoby powyżej 50 roku życia)
8830
Giełdy pracy
7466
Dofinansowanie studiów podyplomowych
6505
Przygotowanie zawodowe dorosłych
6162
Targi pracy
6062
Roboty publiczne
5838
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
5567
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy
5563
Prace społecznie użyteczne
5237
Świadczenie aktywizacyjne
1488
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
1402

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kalkulator stypendium szkoleniowego
18343
Usługi elektroniczne
18287
E - zgłoszenie oferty pracy
14335
Kalkulator zasiłku
11085
Zgłoś podjęcie pracy
5042
ePUAP
3769
Kalkulator wynagrodzeń
3757
E-zapytanie
3552
Złóż wniosek - zaświadczenie zostanie wysłane na podany adres pocztowy (celem ustalenia innej formy odbioru prosimy o kontakt z PUP)
2963
E-formularze
2781
Złóż oświadczenie o dochodach
2487
Newsletter
2274
Zgłoś podjęcie działalności gospodarczej
2164
Rejestracja przez Internet
22

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC osób bezrobotnych i poszukujących pracy
52357
Formularze i wnioski
11304
Rejestracja przez Internet
10488
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
8182
Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
8045
Rejestracja bezrobotnych
7546
Dokumenty do pobrania
6513
Zwrot kosztów przejazdu na staż
6405
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
5333
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
5229
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
5158
Plan szkoleń
4760
Określenie statusu - bezrobotny lub poszukujący pracy
4588
Wysokość świadczeń
3965
Prawa i obowiązki bezrobotnych oraz poszukujących pracy
3645
Zasiłek dla bezrobotnych
3596
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
3477
Szkolenia
3378
Rejestracja poszukujących pracy
3374
Szkolenia grupowe
3008
Informacje dla osób niepełnosprawnych
2986
Przyznanie statusu bezrobotnego
2836
Dodatek aktywizacyjny
2796
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
2527
Prace interwencyjne
2507
Utrata statusu bezrobotnego
2384
Wykaz zajęć grupowych
2306
Przyznanie statusu poszukującego pracy
2241
Pośrednictwo pracy
2187
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
2183
Studia podyplomowe
2176
Prawa bezrobotnych
2141
Obowiązki bezrobotnych
2134
Stypendium z tytułu dalszej nauki
2100
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
2060
Bony dla osób do 30 roku życia
2043
Szkolenie wskazane przez osoby uprawnione
2017
Bon na zasiedlenie
1979
Poradnictwo zawodowe
1953
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
1951
Staże
1937
Rejestracja przez Internet
1831
Usługi dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
1831
Bon szkoleniowy
1799
Stypendium z tytułu dofinansowania studiów podyplomowych
1743
Program Aktywizacja i Integracja
1737
Bon stażowy
1732
Ubezpiecznie zdrowotne
1723
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
1717
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1693
Dokumenty do rejestracji dla osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG
1691
Stypendium szkoleniowe
1680
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
1673
Prawa poszukujących pracy
1649
Egzaminy, licencje
1635
Obowiązki poszukujących pracy
1618
Pożyczki
1589
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1588
Zwrot kosztów zakwaterowania
1586
Roboty publiczne
1578
Prace społecznie użyteczne
1564
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
1562
Utrata statusu poszukującego pracy
1559
Wyposażenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprwnej (PFRON)
1550
Bon zatrudnieniowy
1532
Świadczenie aktywizacyjne
1517
Szkolenia
1508
Informacja zawodowa
1493
Pożyczka szkoleniowa
1490
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1478
Pożyczka na rozpoczęcie działalności
1471
Środki na podjęcie działalności gospodarczej (PFRON)
1453
Akty prawne
1452
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy
1437
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1428
Pożyczka szkoleniowa
1418
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy (osoby do 30 roku życia)
1381
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
1373
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
1174
Informacje dla instytucji szkoleniowych
594
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
302

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC Pracodawców
29495
Dokumenty do pobrania
11321
Formularze i wnioski
11023
Formy wsparcia dla pracodawców
8750
Staże
5875
Zgłoszenie oferty pracy
4925
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
4168
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
3272
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
3188
Prace interwencyjne
2544
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
2299
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
2273
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet
2138
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
2075
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
1847
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
1838
Roboty publiczne
1805
Akty prawne
1793
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1717
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców
1636
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy (osoby do 30 roku życia)
1605
Zwolnienia grupowe
1559
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1541
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1541
Pośrednictwo pracy krajowe
1540
Prace społecznie użyteczne
1514
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
1464
Wsparcie zatrudnienia osób powracajacych na rynek pracy
1442
Szkolenie osób bezrobotnych dla potrzeb pracodawców (umowy trojstronne)
1427
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1421
Obowiązki pracodawców
1343
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
1321
Prawa pracodawców
1253
Świadczenie aktywizacyjne
1183
Grant na utworzenia stanowiska pracy w formie telepracy
1176
Program Aktywizacja i Integracja
1100
Wysokość świadczeń pieniężnych
935
Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (przepisy obowiązujące od 2018 roku)
628
Zezwolenie na pracę sezonową (przepisy obowiązujące od 2018 roku)
340
Dla pracodawców
108

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
43293
Ogłoszenia o zamówieniach
12651
Dane teleadresowe
11141
Galeria foto
9468
Mapa dojazdu
8662
Formularze i wnioski
6789
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
6467
Statystyki i analizy
6039
Przydatne linki
5723
Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych
5355
Kierownictwo Urzędu Pracy
4895
Ocena pracy Urzędu
4423
Stopa bezrobocia
4173
Analizy i opracowania
3324
Programy i projekty
3304
Struktura bezrobocia
3237
Ocena strony internetowej
3094
Statut prawny i struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy
2975
Powiatowa Rada Rynku Pracy
2838
Obszar działania
2704
Programy i projekty realizowane
2505
Zielona Linia
2496
Galeria wideo
2453
Tłumacz języka migowego
2357
Program promocji zatrudnienia
2310
Archiwum przetargów z poprzednich serwisów
2158
Wykresy statystyk - wersja graficzna
2106
Ankieta dla osób bezrobotnych
2043
Ankieta dla pracodawców
1984
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
1854
Wykresy statystyk - wersja graficzna rozszerzona
1821
Ogłoszenia o wynikach postępowań
1804
Programy i projekty zrealizowane
1682
Archiwum przetargów z lat 2006-2010
1577
Akty prawne
1463
Archiwum zamówien publicznych
1462
Rejestr zbiorów danych osobowych
1277
RODO - klauzule informacyjne
138
Zaproszenia dla Instytucji Szkoleniowych - organizacja szkoleń grupowych 2018
117
Zamówienia publiczne
12
Multimedia
1

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
7241
Registration
1506

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
6968
РЕГИСТРАЦИЯ
1420
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5998
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl