Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat brzeski - herb

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Powiatowy Urząd Pracy
w Brzesku

ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: 14 663 05 22, 14 686 36 44
E-mail:

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
760372
Kalendarium wydarzeń
58813
Chmura tagów
15085
Mapa witryny
6078
Redakcja strony
4644
Polityka prywatności
2552
Zastrzeżenia prawne
1781
Poleć znajomemu
1599

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy
323879
Oferty pracy w krajach UE/EOG - EURES
8289
Wykaz agencji zatrudnienia
3173

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności
384518
Formy aktywizacji
47823
Grupowe informacje zawodowe
45367
Staże
41248
Szkolenia
32417
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
22285
Wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy
14488
Prace interwencyjne
13265
Porady grupowe
11145
Bon stażowy
10499
Bon szkoleniowy
8897
Bon zatrudnieniowy
7230
Refundacja kosztów na wynagrodzenie oraz składki ZUS dla bezrobotnych do 30 roku życia - nowa forma
6750
Dofinansowanie wynagrodzenia (osoby powyżej 50 roku życia)
6615
Bon na zasiedlenie
6149
Giełdy pracy
5969
Przygotowanie zawodowe dorosłych
4968
Targi pracy
4902
Roboty publiczne
4516
Prace społecznie użyteczne
4092
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy
4044
Dofinansowanie studiów podyplomowych
3482
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
2524
Świadczenie aktywizacyjne
954
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
916

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
15228
Kalkulator stypendium szkoleniowego
14275
E - zgłoszenie oferty pracy
11669
Kalkulator zasiłku
8097
Kreator CV
6050
Zgłoś podjęcie pracy
3991
ePUAP
2817
Kalkulator wynagrodzeń
2791
E-zapytanie
2735
Wyszukaj CV
2303
Złóż wniosek - zaświadczenie zostanie wysłane na podany adres pocztowy (celem ustalenia innej formy odbioru prosimy o kontakt z PUP)
2103
Dodaj CV
1984
E-formularze
1939
System SMS
1925
Złóż oświadczenie o dochodach
1776
Newsletter
1547
Zgłoś podjęcie działalności gospodarczej
1458
Rejestracja przez Internet
22

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC osób bezrobotnych i poszukujących pracy
44611
Formularze i wnioski
8838
Rejestracja przez Internet
8602
Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
6743
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
6711
Rejestracja bezrobotnych
6187
Dokumenty do pobrania
4894
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
4446
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
4210
Plan szkoleń
3997
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
3909
Określenie statusu - bezrobotny lub poszukujący pracy
3759
Zwrot kosztów przejazdu na staż
3682
Prawa i obowiązki bezrobotnych oraz poszukujących pracy
2968
Wysokość świadczeń
2911
Zasiłek dla bezrobotnych
2865
Szkolenia
2812
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
2736
Rejestracja poszukujących pracy
2711
Szkolenia grupowe
2492
Informacje dla osób niepełnosprawnych
2200
Przyznanie statusu bezrobotnego
2176
Dodatek aktywizacyjny
2176
Prace interwencyjne
1977
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
1953
Staże
1937
Utrata statusu bezrobotnego
1791
Pośrednictwo pracy
1711
Przyznanie statusu poszukującego pracy
1704
Wykaz zajęć grupowych
1689
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
1654
Prawa bezrobotnych
1642
Stypendium z tytułu dalszej nauki
1627
Obowiązki bezrobotnych
1622
Studia podyplomowe
1620
Bony dla osób do 30 roku życia
1572
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
1533
Szkolenie wskazane przez osoby uprawnione
1529
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
1474
Poradnictwo zawodowe
1436
Usługi dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
1403
Rejestracja przez Internet
1345
Bon na zasiedlenie
1337
Bon szkoleniowy
1327
Stypendium z tytułu dofinansowania studiów podyplomowych
1321
Program Aktywizacja i Integracja
1296
Ubezpiecznie zdrowotne
1290
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
1263
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1260
Stypendium szkoleniowe
1246
Dokumenty do rejestracji dla osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG
1238
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
1236
Egzaminy, licencje
1221
Bon stażowy
1220
Prawa poszukujących pracy
1213
Obowiązki poszukujących pracy
1207
Zwrot kosztów zakwaterowania
1171
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1167
Pożyczki
1166
Utrata statusu poszukującego pracy
1139
Prace społecznie użyteczne
1138
Wyposażenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprwnej (PFRON)
1127
Roboty publiczne
1109
Bon zatrudnieniowy
1102
Pożyczka szkoleniowa
1095
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1081
Środki na podjęcie działalności gospodarczej (PFRON)
1081
Świadczenie aktywizacyjne
1065
Informacja zawodowa
1062
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1046
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
1044
Szkolenia
1035
Pożyczka na rozpoczęcie działalności
1032
Pożyczka szkoleniowa
1031
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy
1011
Akty prawne
1004
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
982
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy (osoby do 30 roku życia)
973
Zwrot kosztów przejazdu
932
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
805
Refundacja kosztów na wynagrodzenie oraz składki ZUS dla bezrobotnych do 30 roku życia - nowa forma
492
Informacje dla instytucji szkoleniowych
399
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
302
Zaproszenie do skladania ofert szkoleniowych (2014)
291

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC Pracodawców
23534
Dokumenty do pobrania
8761
Formularze i wnioski
8178
Formy wsparcia dla pracodawców
6762
Staże
4495
Zgłoszenie oferty pracy
3791
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
3198
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
2427
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
2373
Prace interwencyjne
1961
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
1753
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
1706
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet
1616
Prawa i obowiązki pracodawców oraz przedsiębiorców
1599
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
1557
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
1535
Refundacja kosztów na wynagrodzenie oraz składki ZUS dla bezrobotnych do 30 roku życia - nowa forma
1414
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
1399
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
1370
Akty prawne
1310
Roboty publiczne
1275
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1253
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców
1238
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy (osoby do 30 roku życia)
1145
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1140
Zwolnienia grupowe
1136
Pośrednictwo pracy krajowe
1135
Prace społecznie użyteczne
1123
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1109
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
1087
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
1056
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1046
Wymagane dokumenty
1040
Obowiązki pracodawców
1038
Wsparcie zatrudnienia osób powracajacych na rynek pracy
1016
Prawa pracodawców
1010
Szkolenie osób bezrobotnych dla potrzeb pracodawców (umowy trojstronne)
994
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
982
Wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę
971
Wysokość świadczeń pieniężnych
935
Opłaty
906
Grant na utworzenia stanowiska pracy w formie telepracy
816
Świadczenie aktywizacyjne
775
Program Aktywizacja i Integracja
744
Dla pracodawców
108

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
35843
Ogłoszenia o zamówieniach
10956
Dane teleadresowe
8746
Mapa dojazdu
6871
Galeria foto
6816
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
5056
Statystyki i analizy
4718
Formularze i wnioski
4641
Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych
3859
Kierownictwo Urzędu Pracy
3845
Przydatne linki
3643
Ocena pracy Urzędu
3383
Stopa bezrobocia
3009
Programy i projekty
2461
Struktura bezrobocia
2416
Analizy i opracowania
2342
Statut prawny i struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy
2294
Ocena strony internetowej
2263
Powiatowa Rada Rynku Pracy
2100
Obszar działania
1943
Galeria wideo
1865
Programy i projekty realizowane
1784
Zielona Linia
1759
Tłumacz języka migowego
1719
Program promocji zatrudnienia
1715
Archiwum przetargów z poprzednich serwisów
1534
Wykresy statystyk - wersja graficzna
1515
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
1443
Ankieta dla osób bezrobotnych
1422
Ogłoszenia o wynikach postępowań
1410
Ankieta dla pracodawców
1359
Wykresy statystyk - wersja graficzna rozszerzona
1275
Programy i projekty zrealizowane
1229
Archiwum przetargów z lat 2006-2010
1076
Archiwum zamówien publicznych
1022
Akty prawne
997
Rejestr zbiorów danych osobowych
369
Zaproszenia dla Instytucji Szkoleniowych - organizacja szkoleń grupowych 2017
51
Zamówienia publiczne
12
Multimedia
1

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
5612
Registration
1042

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
5365
РЕГИСТРАЦИЯ
966
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4823
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl