Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat brzeski - herb

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Powiatowy Urząd Pracy
w Brzesku

ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: 14 663 05 22, 14 686 36 44
E-mail:

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
1045463
Kalendarium wydarzeń
75696
Chmura tagów
16538
Mapa witryny
8096
Redakcja strony
6050
Polityka prywatności
3422
Zastrzeżenia prawne
2501
Poleć znajomemu
2305

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy
412516
Oferty pracy w krajach UE/EOG - EURES
8289
Wykaz agencji zatrudnienia
3173

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności
597119
Grupowe informacje zawodowe
68759
Staże
57745
Formy aktywizacji
57713
Szkolenia
43852
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
34942
Wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy
21349
Prace interwencyjne
20365
Porady grupowe
15718
Bon stażowy
13123
Bon szkoleniowy
12629
Bon zatrudnieniowy
9386
Bon na zasiedlenie
9361
Dofinansowanie wynagrodzenia (osoby powyżej 50 roku życia)
9041
Giełdy pracy
7570
Dofinansowanie studiów podyplomowych
6887
Przygotowanie zawodowe dorosłych
6251
Targi pracy
6159
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
5948
Roboty publiczne
5909
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy
5684
Prace społecznie użyteczne
5308
Świadczenie aktywizacyjne
1530
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
1441

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kalkulator stypendium szkoleniowego
18740
Usługi elektroniczne
18560
E - zgłoszenie oferty pracy
14650
Kalkulator zasiłku
11403
Zgłoś podjęcie pracy
5134
ePUAP
3837
Kalkulator wynagrodzeń
3835
E-zapytanie
3604
Złóż wniosek - zaświadczenie zostanie wysłane na podany adres pocztowy (celem ustalenia innej formy odbioru prosimy o kontakt z PUP)
3115
E-formularze
2845
Złóż oświadczenie o dochodach
2545
Newsletter
2320
Zgłoś podjęcie działalności gospodarczej
2223
Rejestracja przez Internet
22

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC osób bezrobotnych i poszukujących pracy
53170
Formularze i wnioski
11603
Rejestracja przez Internet
10678
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
8372
Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
8175
Rejestracja bezrobotnych
7707
Dokumenty do pobrania
6733
Zwrot kosztów przejazdu na staż
6661
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
5531
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
5292
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
5278
Plan szkoleń
4818
Określenie statusu - bezrobotny lub poszukujący pracy
4662
Wysokość świadczeń
4087
Prawa i obowiązki bezrobotnych oraz poszukujących pracy
3711
Zasiłek dla bezrobotnych
3704
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
3554
Rejestracja poszukujących pracy
3452
Szkolenia
3436
Informacje dla osób niepełnosprawnych
3069
Szkolenia grupowe
3054
Przyznanie statusu bezrobotnego
2892
Dodatek aktywizacyjny
2882
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
2589
Prace interwencyjne
2580
Utrata statusu bezrobotnego
2441
Wykaz zajęć grupowych
2351
Przyznanie statusu poszukującego pracy
2287
Studia podyplomowe
2240
Pośrednictwo pracy
2235
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
2231
Prawa bezrobotnych
2191
Obowiązki bezrobotnych
2180
Stypendium z tytułu dalszej nauki
2143
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
2109
Bony dla osób do 30 roku życia
2094
Bon na zasiedlenie
2058
Szkolenie wskazane przez osoby uprawnione
2054
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
2006
Poradnictwo zawodowe
1990
Staże
1937
Rejestracja przez Internet
1880
Usługi dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
1874
Bon szkoleniowy
1850
Stypendium z tytułu dofinansowania studiów podyplomowych
1788
Bon stażowy
1784
Program Aktywizacja i Integracja
1779
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
1775
Ubezpiecznie zdrowotne
1774
Stypendium szkoleniowe
1737
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1728
Dokumenty do rejestracji dla osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG
1727
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
1711
Prawa poszukujących pracy
1688
Egzaminy, licencje
1670
Obowiązki poszukujących pracy
1659
Pożyczki
1651
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1634
Zwrot kosztów zakwaterowania
1628
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
1621
Roboty publiczne
1614
Prace społecznie użyteczne
1603
Utrata statusu poszukującego pracy
1596
Wyposażenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprwnej (PFRON)
1586
Bon zatrudnieniowy
1585
Świadczenie aktywizacyjne
1557
Szkolenia
1554
Informacja zawodowa
1529
Pożyczka szkoleniowa
1520
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1512
Pożyczka na rozpoczęcie działalności
1511
Środki na podjęcie działalności gospodarczej (PFRON)
1493
Akty prawne
1492
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy
1474
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1466
Pożyczka szkoleniowa
1455
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy (osoby do 30 roku życia)
1414
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
1401
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
1217
Informacje dla instytucji szkoleniowych
633
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
302

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC Pracodawców
30090
Dokumenty do pobrania
11599
Formularze i wnioski
11318
Formy wsparcia dla pracodawców
8928
Staże
6005
Zgłoszenie oferty pracy
5019
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
4250
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
3389
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
3253
Prace interwencyjne
2620
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
2345
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
2312
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet
2192
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
2114
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
1889
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
1877
Roboty publiczne
1861
Akty prawne
1832
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1752
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców
1671
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy (osoby do 30 roku życia)
1645
Zwolnienia grupowe
1603
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1576
Pośrednictwo pracy krajowe
1571
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1569
Prace społecznie użyteczne
1542
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
1512
Szkolenie osób bezrobotnych dla potrzeb pracodawców (umowy trojstronne)
1475
Wsparcie zatrudnienia osób powracajacych na rynek pracy
1472
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1451
Obowiązki pracodawców
1353
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
1350
Prawa pracodawców
1262
Świadczenie aktywizacyjne
1209
Grant na utworzenia stanowiska pracy w formie telepracy
1202
Program Aktywizacja i Integracja
1124
Wysokość świadczeń pieniężnych
935
Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (przepisy obowiązujące od 2018 roku)
818
Zezwolenie na pracę sezonową (przepisy obowiązujące od 2018 roku)
405
Dla pracodawców
108

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
44186
Ogłoszenia o zamówieniach
12827
Dane teleadresowe
11517
Galeria foto
9758
Mapa dojazdu
8850
Formularze i wnioski
7178
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
6637
Statystyki i analizy
6151
Przydatne linki
5926
Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych
5512
Kierownictwo Urzędu Pracy
5002
Ocena pracy Urzędu
4525
Stopa bezrobocia
4295
Analizy i opracowania
3408
Programy i projekty
3376
Struktura bezrobocia
3302
Ocena strony internetowej
3170
Statut prawny i struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy
3042
Powiatowa Rada Rynku Pracy
2910
Obszar działania
2755
Programy i projekty realizowane
2584
Zielona Linia
2548
Galeria wideo
2497
Tłumacz języka migowego
2401
Program promocji zatrudnienia
2371
Archiwum przetargów z poprzednich serwisów
2214
Wykresy statystyk - wersja graficzna
2155
Ankieta dla osób bezrobotnych
2101
Ankieta dla pracodawców
2056
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
1880
Wykresy statystyk - wersja graficzna rozszerzona
1866
Ogłoszenia o wynikach postępowań
1830
Programy i projekty zrealizowane
1716
Archiwum przetargów z lat 2006-2010
1614
Akty prawne
1497
Archiwum zamówien publicznych
1494
Rejestr zbiorów danych osobowych
1409
RODO - klauzula informacyjna
383
Zaproszenia dla Instytucji Szkoleniowych - organizacja szkoleń grupowych 2018
200
RPO WM - Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (IV)
35
PO WER - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (III)
32
Zamówienia publiczne
12
Multimedia
1

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
7406
Registration
1540

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
7123
РЕГИСТРАЦИЯ
1452
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6088
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl