Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat brzeski - herb

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Powiatowy Urząd Pracy
w Brzesku

ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: 14 663 05 22, 14 686 36 44
E-mail:

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
823997
Kalendarium wydarzeń
59362
Chmura tagów
15355
Mapa witryny
6444
Redakcja strony
4875
Polityka prywatności
2686
Zastrzeżenia prawne
1874
Poleć znajomemu
1702

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy
346098
Oferty pracy w krajach UE/EOG - EURES
8289
Wykaz agencji zatrudnienia
3173

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności
427732
Grupowe informacje zawodowe
51155
Formy aktywizacji
50141
Staże
45004
Szkolenia
35047
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
25231
Wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy
16155
Prace interwencyjne
14785
Porady grupowe
12163
Bon stażowy
11076
Bon szkoleniowy
9792
Bon zatrudnieniowy
7696
Refundacja kosztów na wynagrodzenie oraz składki ZUS dla bezrobotnych do 30 roku życia - nowa forma
7665
Dofinansowanie wynagrodzenia (osoby powyżej 50 roku życia)
7201
Bon na zasiedlenie
6829
Giełdy pracy
6263
Przygotowanie zawodowe dorosłych
5235
Targi pracy
5137
Roboty publiczne
4777
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy
4394
Prace społecznie użyteczne
4364
Dofinansowanie studiów podyplomowych
4076
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
3192
Świadczenie aktywizacyjne
1054
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
1005

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
15922
Kalkulator stypendium szkoleniowego
15596
E - zgłoszenie oferty pracy
12386
Kalkulator zasiłku
8927
Kreator CV
6379
Zgłoś podjęcie pracy
4190
ePUAP
3020
Kalkulator wynagrodzeń
2992
E-zapytanie
2936
Wyszukaj CV
2451
Złóż wniosek - zaświadczenie zostanie wysłane na podany adres pocztowy (celem ustalenia innej formy odbioru prosimy o kontakt z PUP)
2270
Dodaj CV
2107
E-formularze
2076
System SMS
2062
Złóż oświadczenie o dochodach
1877
Newsletter
1661
Zgłoś podjęcie działalności gospodarczej
1564
Rejestracja przez Internet
22

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC osób bezrobotnych i poszukujących pracy
46680
Formularze i wnioski
9501
Rejestracja przez Internet
9083
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
7095
Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
7033
Rejestracja bezrobotnych
6540
Dokumenty do pobrania
5284
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
4620
Zwrot kosztów przejazdu na staż
4461
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
4460
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
4247
Plan szkoleń
4187
Określenie statusu - bezrobotny lub poszukujący pracy
3964
Wysokość świadczeń
3192
Prawa i obowiązki bezrobotnych oraz poszukujących pracy
3125
Zasiłek dla bezrobotnych
3036
Szkolenia
2920
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
2900
Rejestracja poszukujących pracy
2868
Szkolenia grupowe
2617
Informacje dla osób niepełnosprawnych
2417
Przyznanie statusu bezrobotnego
2323
Dodatek aktywizacyjny
2312
Prace interwencyjne
2092
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
2090
Staże
1937
Utrata statusu bezrobotnego
1909
Przyznanie statusu poszukującego pracy
1841
Pośrednictwo pracy
1812
Wykaz zajęć grupowych
1805
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
1776
Studia podyplomowe
1747
Obowiązki bezrobotnych
1741
Prawa bezrobotnych
1738
Stypendium z tytułu dalszej nauki
1738
Bony dla osób do 30 roku życia
1671
Szkolenie wskazane przez osoby uprawnione
1644
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
1638
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
1582
Poradnictwo zawodowe
1546
Usługi dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
1485
Bon na zasiedlenie
1483
Rejestracja przez Internet
1453
Bon szkoleniowy
1434
Stypendium z tytułu dofinansowania studiów podyplomowych
1413
Program Aktywizacja i Integracja
1400
Ubezpiecznie zdrowotne
1395
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
1362
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1343
Dokumenty do rejestracji dla osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG
1342
Stypendium szkoleniowe
1336
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
1330
Bon stażowy
1330
Egzaminy, licencje
1309
Prawa poszukujących pracy
1301
Obowiązki poszukujących pracy
1295
Zwrot kosztów zakwaterowania
1264
Pożyczki
1261
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1244
Utrata statusu poszukującego pracy
1228
Wyposażenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprwnej (PFRON)
1225
Prace społecznie użyteczne
1223
Roboty publiczne
1218
Bon zatrudnieniowy
1191
Pożyczka szkoleniowa
1176
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1164
Środki na podjęcie działalności gospodarczej (PFRON)
1160
Świadczenie aktywizacyjne
1159
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
1146
Informacja zawodowa
1144
Szkolenia
1129
Pożyczka na rozpoczęcie działalności
1129
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1129
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy
1112
Pożyczka szkoleniowa
1108
Akty prawne
1074
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy (osoby do 30 roku życia)
1058
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
1051
Zwrot kosztów przejazdu
1039
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
864
Refundacja kosztów na wynagrodzenie oraz składki ZUS dla bezrobotnych do 30 roku życia - nowa forma
592
Informacje dla instytucji szkoleniowych
399
Zaproszenie do skladania ofert szkoleniowych (2014)
377
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
302

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC Pracodawców
25074
Dokumenty do pobrania
9504
Formularze i wnioski
8977
Formy wsparcia dla pracodawców
7343
Staże
4817
Zgłoszenie oferty pracy
4138
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
3447
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
2593
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
2574
Prace interwencyjne
2078
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
1864
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
1851
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet
1763
Refundacja kosztów na wynagrodzenie oraz składki ZUS dla bezrobotnych do 30 roku życia - nowa forma
1708
Prawa i obowiązki pracodawców oraz przedsiębiorców
1701
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
1688
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
1657
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
1495
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
1471
Akty prawne
1412
Roboty publiczne
1382
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1341
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców
1322
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy (osoby do 30 roku życia)
1242
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
1238
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1226
Pośrednictwo pracy krajowe
1224
Zwolnienia grupowe
1219
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1210
Prace społecznie użyteczne
1206
Wymagane dokumenty
1144
Obowiązki pracodawców
1142
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
1138
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1128
Wsparcie zatrudnienia osób powracajacych na rynek pracy
1104
Prawa pracodawców
1090
Szkolenie osób bezrobotnych dla potrzeb pracodawców (umowy trojstronne)
1081
Wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę
1058
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
1052
Opłaty
971
Wysokość świadczeń pieniężnych
935
Grant na utworzenia stanowiska pracy w formie telepracy
886
Świadczenie aktywizacyjne
853
Program Aktywizacja i Integracja
814
Dla pracodawców
108

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
37769
Ogłoszenia o zamówieniach
11405
Dane teleadresowe
9301
Galeria foto
7499
Mapa dojazdu
7201
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
5439
Formularze i wnioski
5144
Statystyki i analizy
5006
Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych
4250
Przydatne linki
4155
Kierownictwo Urzędu Pracy
4079
Ocena pracy Urzędu
3605
Stopa bezrobocia
3251
Programy i projekty
2613
Struktura bezrobocia
2587
Analizy i opracowania
2584
Statut prawny i struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy
2451
Ocena strony internetowej
2433
Powiatowa Rada Rynku Pracy
2259
Obszar działania
2071
Galeria wideo
1975
Programy i projekty realizowane
1929
Zielona Linia
1880
Tłumacz języka migowego
1848
Program promocji zatrudnienia
1820
Archiwum przetargów z poprzednich serwisów
1632
Wykresy statystyk - wersja graficzna
1616
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
1534
Ankieta dla osób bezrobotnych
1522
Ogłoszenia o wynikach postępowań
1501
Ankieta dla pracodawców
1460
Wykresy statystyk - wersja graficzna rozszerzona
1355
Programy i projekty zrealizowane
1320
Archiwum przetargów z lat 2006-2010
1175
Archiwum zamówien publicznych
1102
Akty prawne
1089
Rejestr zbiorów danych osobowych
552
Zaproszenia dla Instytucji Szkoleniowych - organizacja szkoleń grupowych 2017
175
Zamówienia publiczne
12
Multimedia
1

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
5973
Registration
1125

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
5699
РЕГИСТРАЦИЯ
1050
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5064
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl