Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat brzeski - herb

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Powiatowy Urząd Pracy
w Brzesku

ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: 14 663 05 22, 14 686 36 44
E-mail:

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
1069645
Kalendarium wydarzeń
77217
Chmura tagów
16616
Mapa witryny
8225
Redakcja strony
6160
Polityka prywatności
3508
Zastrzeżenia prawne
2576
Poleć znajomemu
2360

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy
420813
Oferty pracy w krajach UE/EOG - EURES
8289
Wykaz agencji zatrudnienia
3173

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności
631728
Grupowe informacje zawodowe
70878
Staże
59812
Formy aktywizacji
58516
Szkolenia
45045
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
36388
Wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy
22359
Prace interwencyjne
21225
Porady grupowe
16196
Bon stażowy
13441
Bon szkoleniowy
13069
Bon na zasiedlenie
9738
Bon zatrudnieniowy
9614
Dofinansowanie wynagrodzenia (osoby powyżej 50 roku życia)
9301
Giełdy pracy
7707
Dofinansowanie studiów podyplomowych
7324
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
6441
Przygotowanie zawodowe dorosłych
6366
Targi pracy
6252
Roboty publiczne
6015
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy
5845
Prace społecznie użyteczne
5417
Świadczenie aktywizacyjne
1580
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
1483

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kalkulator stypendium szkoleniowego
19096
Usługi elektroniczne
18809
E - zgłoszenie oferty pracy
14910
Kalkulator zasiłku
11725
Zgłoś podjęcie pracy
5269
ePUAP
3932
Kalkulator wynagrodzeń
3926
E-zapytanie
3685
Złóż wniosek - zaświadczenie zostanie wysłane na podany adres pocztowy (celem ustalenia innej formy odbioru prosimy o kontakt z PUP)
3228
E-formularze
2927
Złóż oświadczenie o dochodach
2614
Newsletter
2386
Zgłoś podjęcie działalności gospodarczej
2296
Rejestracja przez Internet
22

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC osób bezrobotnych i poszukujących pracy
53827
Formularze i wnioski
11873
Rejestracja przez Internet
10873
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
8504
Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
8282
Rejestracja bezrobotnych
7837
Dokumenty do pobrania
6883
Zwrot kosztów przejazdu na staż
6841
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
5669
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
5368
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
5368
Plan szkoleń
4891
Określenie statusu - bezrobotny lub poszukujący pracy
4728
Wysokość świadczeń
4198
Zasiłek dla bezrobotnych
3786
Prawa i obowiązki bezrobotnych oraz poszukujących pracy
3767
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
3643
Rejestracja poszukujących pracy
3521
Szkolenia
3483
Informacje dla osób niepełnosprawnych
3172
Szkolenia grupowe
3114
Dodatek aktywizacyjny
2979
Przyznanie statusu bezrobotnego
2946
Prace interwencyjne
2652
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
2646
Utrata statusu bezrobotnego
2501
Wykaz zajęć grupowych
2399
Przyznanie statusu poszukującego pracy
2328
Studia podyplomowe
2320
Pośrednictwo pracy
2287
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
2277
Prawa bezrobotnych
2227
Obowiązki bezrobotnych
2210
Stypendium z tytułu dalszej nauki
2196
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
2178
Bon na zasiedlenie
2146
Bony dla osób do 30 roku życia
2145
Szkolenie wskazane przez osoby uprawnione
2100
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
2053
Poradnictwo zawodowe
2040
Staże
1937
Rejestracja przez Internet
1926
Usługi dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
1907
Bon szkoleniowy
1905
Bon stażowy
1835
Stypendium z tytułu dofinansowania studiów podyplomowych
1828
Program Aktywizacja i Integracja
1822
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
1820
Ubezpiecznie zdrowotne
1808
Stypendium szkoleniowe
1794
Dokumenty do rejestracji dla osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG
1780
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1767
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
1747
Prawa poszukujących pracy
1728
Egzaminy, licencje
1709
Pożyczki
1708
Obowiązki poszukujących pracy
1690
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1669
Zwrot kosztów zakwaterowania
1665
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
1661
Roboty publiczne
1655
Utrata statusu poszukującego pracy
1646
Prace społecznie użyteczne
1640
Bon zatrudnieniowy
1624
Wyposażenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprwnej (PFRON)
1624
Szkolenia
1616
Świadczenie aktywizacyjne
1603
Informacja zawodowa
1578
Pożyczka szkoleniowa
1562
Pożyczka na rozpoczęcie działalności
1555
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1554
Środki na podjęcie działalności gospodarczej (PFRON)
1534
Akty prawne
1530
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy
1507
Pożyczka szkoleniowa
1500
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1492
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy (osoby do 30 roku życia)
1449
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
1442
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
1268
Informacje dla instytucji szkoleniowych
681
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
302

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC Pracodawców
30597
Dokumenty do pobrania
11837
Formularze i wnioski
11570
Formy wsparcia dla pracodawców
9103
Staże
6152
Zgłoszenie oferty pracy
5104
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
4337
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
3483
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
3337
Prace interwencyjne
2682
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
2414
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
2406
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet
2239
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
2183
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
1938
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
1926
Roboty publiczne
1919
Akty prawne
1878
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1794
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców
1709
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy (osoby do 30 roku życia)
1686
Zwolnienia grupowe
1654
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1620
Pośrednictwo pracy krajowe
1608
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1607
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
1597
Prace społecznie użyteczne
1573
Szkolenie osób bezrobotnych dla potrzeb pracodawców (umowy trojstronne)
1535
Wsparcie zatrudnienia osób powracajacych na rynek pracy
1527
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1489
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
1380
Obowiązki pracodawców
1371
Prawa pracodawców
1280
Grant na utworzenia stanowiska pracy w formie telepracy
1254
Świadczenie aktywizacyjne
1241
Program Aktywizacja i Integracja
1152
Wysokość świadczeń pieniężnych
935
Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (przepisy obowiązujące od 2018 roku)
930
Zezwolenie na pracę sezonową (przepisy obowiązujące od 2018 roku)
470
Dla pracodawców
108

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
44968
Ogłoszenia o zamówieniach
13261
Dane teleadresowe
11798
Galeria foto
10232
Mapa dojazdu
9037
Formularze i wnioski
7456
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
6779
Statystyki i analizy
6277
Przydatne linki
6137
Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych
5660
Kierownictwo Urzędu Pracy
5116
Ocena pracy Urzędu
4652
Stopa bezrobocia
4431
Analizy i opracowania
3488
Programy i projekty
3470
Struktura bezrobocia
3390
Ocena strony internetowej
3261
Statut prawny i struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy
3113
Powiatowa Rada Rynku Pracy
2980
Obszar działania
2820
Programy i projekty realizowane
2642
Zielona Linia
2624
Galeria wideo
2544
Tłumacz języka migowego
2460
Program promocji zatrudnienia
2425
Archiwum przetargów z poprzednich serwisów
2271
Wykresy statystyk - wersja graficzna
2210
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
2163
Ankieta dla osób bezrobotnych
2157
Ankieta dla pracodawców
2155
Ogłoszenia o wynikach postępowań
2110
Wykresy statystyk - wersja graficzna rozszerzona
1913
Programy i projekty zrealizowane
1768
Archiwum przetargów z lat 2006-2010
1662
Akty prawne
1545
Archiwum zamówien publicznych
1542
Rejestr zbiorów danych osobowych
1513
PO WER - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (III)
681
RODO - klauzula informacyjna
599
Zaproszenia dla Instytucji Szkoleniowych - organizacja szkoleń grupowych 2018
280
RPO WM - Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (IV)
86
Zamówienia publiczne
12
Multimedia
1

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
7516
Registration
1581

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
7230
РЕГИСТРАЦИЯ
1491
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6165
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl