Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat brzeski - herb

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Powiatowy Urząd Pracy
w Brzesku

ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: 14 663 05 22, 14 686 36 44
E-mail:

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
975617
Kalendarium wydarzeń
64886
Chmura tagów
16319
Mapa witryny
7761
Redakcja strony
5829
Polityka prywatności
3280
Zastrzeżenia prawne
2387
Poleć znajomemu
2174

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy
394074
Oferty pracy w krajach UE/EOG - EURES
8289
Wykaz agencji zatrudnienia
3173

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności
549882
Grupowe informacje zawodowe
64959
Formy aktywizacji
55877
Staże
54499
Szkolenia
41634
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
32325
Wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy
19849
Prace interwencyjne
18779
Porady grupowe
14912
Bon stażowy
12682
Bon szkoleniowy
11744
Bon zatrudnieniowy
8999
Bon na zasiedlenie
8707
Dofinansowanie wynagrodzenia (osoby powyżej 50 roku życia)
8604
Giełdy pracy
7320
Dofinansowanie studiów podyplomowych
6186
Przygotowanie zawodowe dorosłych
6050
Targi pracy
5952
Roboty publiczne
5708
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy
5405
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
5175
Prace społecznie użyteczne
5136
Świadczenie aktywizacyjne
1426
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
1349

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
17979
Kalkulator stypendium szkoleniowego
17859
E - zgłoszenie oferty pracy
14019
Kalkulator zasiłku
10790
Kreator CV
7380
Zgłoś podjęcie pracy
4941
ePUAP
3666
Kalkulator wynagrodzeń
3629
E-zapytanie
3462
Wyszukaj CV
3070
Złóż wniosek - zaświadczenie zostanie wysłane na podany adres pocztowy (celem ustalenia innej formy odbioru prosimy o kontakt z PUP)
2882
E-formularze
2665
Dodaj CV
2644
System SMS
2624
Złóż oświadczenie o dochodach
2410
Newsletter
2179
Zgłoś podjęcie działalności gospodarczej
2084
Rejestracja przez Internet
22

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC osób bezrobotnych i poszukujących pracy
51617
Formularze i wnioski
11029
Rejestracja przez Internet
10282
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
8047
Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
7905
Rejestracja bezrobotnych
7411
Dokumenty do pobrania
6373
Zwrot kosztów przejazdu na staż
6190
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
5181
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
5151
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
5068
Plan szkoleń
4677
Określenie statusu - bezrobotny lub poszukujący pracy
4514
Wysokość świadczeń
3846
Prawa i obowiązki bezrobotnych oraz poszukujących pracy
3574
Zasiłek dla bezrobotnych
3515
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
3390
Rejestracja poszukujących pracy
3313
Szkolenia
3310
Szkolenia grupowe
2958
Informacje dla osób niepełnosprawnych
2904
Przyznanie statusu bezrobotnego
2771
Dodatek aktywizacyjny
2721
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
2466
Prace interwencyjne
2451
Utrata statusu bezrobotnego
2319
Wykaz zajęć grupowych
2241
Przyznanie statusu poszukującego pracy
2186
Pośrednictwo pracy
2129
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
2126
Studia podyplomowe
2124
Prawa bezrobotnych
2085
Obowiązki bezrobotnych
2079
Stypendium z tytułu dalszej nauki
2043
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
1998
Bony dla osób do 30 roku życia
1992
Szkolenie wskazane przez osoby uprawnione
1970
Staże
1937
Bon na zasiedlenie
1916
Poradnictwo zawodowe
1906
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
1894
Usługi dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
1786
Rejestracja przez Internet
1777
Bon szkoleniowy
1754
Program Aktywizacja i Integracja
1693
Stypendium z tytułu dofinansowania studiów podyplomowych
1691
Bon stażowy
1680
Ubezpiecznie zdrowotne
1670
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
1665
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1643
Dokumenty do rejestracji dla osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG
1641
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
1633
Stypendium szkoleniowe
1630
Prawa poszukujących pracy
1598
Egzaminy, licencje
1592
Obowiązki poszukujących pracy
1573
Pożyczki
1546
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1543
Zwrot kosztów zakwaterowania
1539
Roboty publiczne
1529
Utrata statusu poszukującego pracy
1517
Prace społecznie użyteczne
1511
Wyposażenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprwnej (PFRON)
1507
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
1506
Bon zatrudnieniowy
1490
Świadczenie aktywizacyjne
1473
Szkolenia
1449
Pożyczka szkoleniowa
1447
Informacja zawodowa
1444
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1428
Pożyczka na rozpoczęcie działalności
1422
Środki na podjęcie działalności gospodarczej (PFRON)
1414
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy
1396
Akty prawne
1391
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1387
Pożyczka szkoleniowa
1371
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy (osoby do 30 roku życia)
1337
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
1327
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
1124
Informacje dla instytucji szkoleniowych
545
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
302

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC Pracodawców
28840
Dokumenty do pobrania
11013
Formularze i wnioski
10697
Formy wsparcia dla pracodawców
8564
Staże
5706
Zgłoszenie oferty pracy
4779
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
4054
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
3158
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
3114
Prace interwencyjne
2474
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
2234
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
2217
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet
2069
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
2013
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
1795
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
1781
Roboty publiczne
1737
Akty prawne
1735
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1660
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców
1587
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy (osoby do 30 roku życia)
1554
Zwolnienia grupowe
1506
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1497
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1494
Pośrednictwo pracy krajowe
1489
Prace społecznie użyteczne
1469
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
1416
Wsparcie zatrudnienia osób powracajacych na rynek pracy
1393
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1375
Szkolenie osób bezrobotnych dla potrzeb pracodawców (umowy trojstronne)
1371
Obowiązki pracodawców
1326
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
1277
Prawa pracodawców
1236
Świadczenie aktywizacyjne
1143
Grant na utworzenia stanowiska pracy w formie telepracy
1134
Program Aktywizacja i Integracja
1058
Wysokość świadczeń pieniężnych
935
Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (przepisy obowiązujące od 2018 roku)
414
Zezwolenie na pracę sezonową (przepisy obowiązujące od 2018 roku)
272
Dla pracodawców
108

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
42488
Ogłoszenia o zamówieniach
12453
Dane teleadresowe
10850
Galeria foto
9151
Mapa dojazdu
8463
Formularze i wnioski
6501
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
6327
Statystyki i analizy
5898
Przydatne linki
5480
Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych
5157
Kierownictwo Urzędu Pracy
4771
Ocena pracy Urzędu
4302
Stopa bezrobocia
4064
Analizy i opracowania
3224
Programy i projekty
3202
Struktura bezrobocia
3143
Ocena strony internetowej
2998
Statut prawny i struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy
2895
Powiatowa Rada Rynku Pracy
2756
Obszar działania
2618
Zielona Linia
2414
Programy i projekty realizowane
2410
Galeria wideo
2385
Tłumacz języka migowego
2291
Program promocji zatrudnienia
2249
Archiwum przetargów z poprzednich serwisów
2087
Wykresy statystyk - wersja graficzna
2041
Ankieta dla osób bezrobotnych
1973
Ankieta dla pracodawców
1906
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
1795
Ogłoszenia o wynikach postępowań
1763
Wykresy statystyk - wersja graficzna rozszerzona
1752
Programy i projekty zrealizowane
1633
Archiwum przetargów z lat 2006-2010
1525
Archiwum zamówien publicznych
1413
Akty prawne
1403
Rejestr zbiorów danych osobowych
1125
Zaproszenia dla Instytucji Szkoleniowych - organizacja szkoleń grupowych 2018
62
Zamówienia publiczne
12
Multimedia
1

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
7061
Registration
1454

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
6794
РЕГИСТРАЦИЯ
1374
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5888
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl