Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat brzeski - herb

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Powiatowy Urząd Pracy
w Brzesku

ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: 14 663 05 22, 14 686 36 44
E-mail:

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
893367
Kalendarium wydarzeń
60800
Chmura tagów
15704
Mapa witryny
6925
Redakcja strony
5210
Polityka prywatności
2899
Zastrzeżenia prawne
2036
Poleć znajomemu
1844

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy
369053
Oferty pracy w krajach UE/EOG - EURES
8289
Wykaz agencji zatrudnienia
3173

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności
479989
Grupowe informacje zawodowe
58374
Formy aktywizacji
52552
Staże
49066
Szkolenia
37548
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
28384
Wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy
17660
Prace interwencyjne
16411
Porady grupowe
13364
Bon stażowy
11751
Bon szkoleniowy
10634
Refundacja kosztów na wynagrodzenie oraz składki ZUS dla bezrobotnych do 30 roku życia - nowa forma
8879
Bon zatrudnieniowy
8276
Dofinansowanie wynagrodzenia (osoby powyżej 50 roku życia)
7840
Bon na zasiedlenie
7483
Giełdy pracy
6688
Przygotowanie zawodowe dorosłych
5620
Targi pracy
5443
Roboty publiczne
5137
Dofinansowanie studiów podyplomowych
4991
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy
4789
Prace społecznie użyteczne
4725
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
4007
Świadczenie aktywizacyjne
1184
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
1139

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
16760
Kalkulator stypendium szkoleniowego
16717
E - zgłoszenie oferty pracy
13089
Kalkulator zasiłku
9833
Kreator CV
6780
Zgłoś podjęcie pracy
4495
Kalkulator wynagrodzeń
3263
ePUAP
3251
E-zapytanie
3151
Wyszukaj CV
2692
Złóż wniosek - zaświadczenie zostanie wysłane na podany adres pocztowy (celem ustalenia innej formy odbioru prosimy o kontakt z PUP)
2531
Dodaj CV
2308
E-formularze
2283
System SMS
2268
Złóż oświadczenie o dochodach
2073
Newsletter
1857
Zgłoś podjęcie działalności gospodarczej
1753
Rejestracja przez Internet
22

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC osób bezrobotnych i poszukujących pracy
48813
Formularze i wnioski
10090
Rejestracja przez Internet
9633
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
7468
Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
7392
Rejestracja bezrobotnych
6943
Dokumenty do pobrania
5736
Zwrot kosztów przejazdu na staż
5271
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
4852
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
4750
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
4555
Plan szkoleń
4376
Określenie statusu - bezrobotny lub poszukujący pracy
4218
Wysokość świadczeń
3477
Prawa i obowiązki bezrobotnych oraz poszukujących pracy
3320
Zasiłek dla bezrobotnych
3260
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
3112
Szkolenia
3076
Rejestracja poszukujących pracy
3068
Szkolenia grupowe
2764
Informacje dla osób niepełnosprawnych
2653
Przyznanie statusu bezrobotnego
2515
Dodatek aktywizacyjny
2480
Prace interwencyjne
2263
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
2249
Utrata statusu bezrobotnego
2089
Przyznanie statusu poszukującego pracy
1986
Wykaz zajęć grupowych
1978
Pośrednictwo pracy
1940
Staże
1937
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
1925
Studia podyplomowe
1922
Obowiązki bezrobotnych
1892
Prawa bezrobotnych
1883
Stypendium z tytułu dalszej nauki
1868
Bony dla osób do 30 roku życia
1804
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
1791
Szkolenie wskazane przez osoby uprawnione
1775
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
1712
Poradnictwo zawodowe
1707
Bon na zasiedlenie
1701
Usługi dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
1622
Rejestracja przez Internet
1595
Bon szkoleniowy
1579
Stypendium z tytułu dofinansowania studiów podyplomowych
1532
Program Aktywizacja i Integracja
1529
Ubezpiecznie zdrowotne
1508
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
1491
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1477
Bon stażowy
1468
Stypendium szkoleniowe
1459
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
1453
Dokumenty do rejestracji dla osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG
1449
Egzaminy, licencje
1429
Prawa poszukujących pracy
1424
Obowiązki poszukujących pracy
1414
Pożyczki
1381
Zwrot kosztów zakwaterowania
1378
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1368
Roboty publiczne
1357
Utrata statusu poszukującego pracy
1353
Wyposażenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprwnej (PFRON)
1353
Prace społecznie użyteczne
1344
Bon zatrudnieniowy
1323
Świadczenie aktywizacyjne
1288
Pożyczka szkoleniowa
1285
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
1278
Środki na podjęcie działalności gospodarczej (PFRON)
1270
Informacja zawodowa
1261
Pożyczka na rozpoczęcie działalności
1254
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1254
Szkolenia
1246
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1235
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy
1227
Pożyczka szkoleniowa
1222
Zwrot kosztów przejazdu
1180
Akty prawne
1176
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy (osoby do 30 roku życia)
1171
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
1165
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
974
Refundacja kosztów na wynagrodzenie oraz składki ZUS dla bezrobotnych do 30 roku życia - nowa forma
717
Zaproszenie do skladania ofert szkoleniowych (2014)
492
Informacje dla instytucji szkoleniowych
399
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
302

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC Pracodawców
26618
Dokumenty do pobrania
10035
Formularze i wnioski
9603
Formy wsparcia dla pracodawców
7821
Staże
5139
Zgłoszenie oferty pracy
4415
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
3654
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
2777
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
2773
Prace interwencyjne
2211
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
2008
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
2002
Refundacja kosztów na wynagrodzenie oraz składki ZUS dla bezrobotnych do 30 roku życia - nowa forma
1970
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet
1888
Prawa i obowiązki pracodawców oraz przedsiębiorców
1812
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
1801
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
1604
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
1585
Akty prawne
1514
Roboty publiczne
1508
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1476
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców
1418
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy (osoby do 30 roku życia)
1351
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1329
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1328
Zwolnienia grupowe
1325
Pośrednictwo pracy krajowe
1321
Prace społecznie użyteczne
1300
Obowiązki pracodawców
1258
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
1248
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1222
Wsparcie zatrudnienia osób powracajacych na rynek pracy
1212
Szkolenie osób bezrobotnych dla potrzeb pracodawców (umowy trojstronne)
1189
Prawa pracodawców
1182
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
1120
Grant na utworzenia stanowiska pracy w formie telepracy
980
Świadczenie aktywizacyjne
970
Wysokość świadczeń pieniężnych
935
Program Aktywizacja i Integracja
903
Dla pracodawców
108
Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (przepisy obowiązujące od 2018 roku)
44
Zezwolenie na pracę sezonową (przepisy obowiązujące od 2018 roku)
31

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
39771
Ogłoszenia o zamówieniach
11885
Dane teleadresowe
9879
Galeria foto
8173
Mapa dojazdu
7645
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
5811
Formularze i wnioski
5770
Statystyki i analizy
5329
Przydatne linki
4720
Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych
4664
Kierownictwo Urzędu Pracy
4362
Ocena pracy Urzędu
3877
Stopa bezrobocia
3547
Analizy i opracowania
2803
Struktura bezrobocia
2788
Programy i projekty
2786
Ocena strony internetowej
2629
Statut prawny i struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy
2624
Powiatowa Rada Rynku Pracy
2439
Obszar działania
2242
Galeria wideo
2116
Programy i projekty realizowane
2087
Zielona Linia
2035
Tłumacz języka migowego
2006
Program promocji zatrudnienia
1987
Archiwum przetargów z poprzednich serwisów
1772
Wykresy statystyk - wersja graficzna
1757
Ankieta dla osób bezrobotnych
1695
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
1630
Ankieta dla pracodawców
1614
Ogłoszenia o wynikach postępowań
1601
Wykresy statystyk - wersja graficzna rozszerzona
1488
Programy i projekty zrealizowane
1443
Archiwum przetargów z lat 2006-2010
1300
Archiwum zamówien publicznych
1211
Akty prawne
1196
Rejestr zbiorów danych osobowych
756
Zaproszenia dla Instytucji Szkoleniowych - organizacja szkoleń grupowych 2017
303
Zamówienia publiczne
12
Multimedia
1

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
6388
Registration
1231

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
6110
РЕГИСТРАЦИЯ
1154
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5359
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl