Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Powiat brzeski - herb

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Powiatowy Urząd Pracy
w Brzesku

ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: 14 663 05 22, 14 686 36 44
E-mail:

hnmXJ9EFUwhRuu3cXDXJhVu_r1S8UAN8eG72okgyFrE

EQ4q5OugZYJuMHtLStw7O9192dlCfSgPG38KDhOvbm0

4vkjJtDoB2YrWIej86FXRN8uveVdldzLpM4jhjqMPFY

p0okCIeaRezHZFU2cIRcmTZu64SFg0cOfMPQEtBHXjU

6t_t8rXlgzjYsj0iwheWGf7dr2t4krx7lvnnBgHEufo

7VMsGiI6d6vpBfXdGeH85vL34n_4J6TMakzl1G7MllE

d4DfmO2v9y9XHxR7bOXcLBTKqVymqyluTY_5y6NhT0o

wxkbvYQmLmc_trDK4vqhJIgCaXjCC3Pqi7WAxOVkn90

x2W2GNYjfdj_Y86dvwQTFUaqmpReH78JIL9dEYwOzos

9jm-UP6TwmBcBSGAXxHeLsLAyVfWbVPnTwgEjVBoXGU

Strona główna » Oferty pracy

Oferty pracy

Oferty pracy zamieszczone na niniejszej stronie internetowej aktualizowane są na podstawie bazy danych Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku.

Wszystkie nowe oferty pracy, a także zmiany w już zamieszczonych ukazują się na stronie internetowej automatycznie, najpóźniej w następnym dniu po dokonaniu zmian.

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz U z 2016 r., poz. 645 z póź. zm.):

 • pracodawca zgłaszając ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy
 • oferta pracy, w związku z którą pracodawca nie wyraził zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację, może być udostępniona w pełnym zakresie wyłącznie tym bezrobotnym lub poszukującym pracy, którzy spełniają wymagania określone w ofercie i których powiatowy urząd pracy kieruje do pracy u tego pracodawcy.

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku informuje, iż nie udziela pisemnych odpowiedzi na przesłane e-mailem dokumenty aplikacyjne, jak również zapytania o oferty pracy.
W sprawie uzyskania szczegółowych informacji dotyczących ofert pracy zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy w Brzesku.

Utworzono: 2012-08-02 08:04 | Redagował: Marta Smoleń 2016-06-12
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 268505
 • TEcSfQul9N0t5L2mnlp-hphbhMdS_PTkvevBOaRtQ9I

 • jiJbtV9G81s3I-r3yKyzZJ1YJL4G8Bsfiw2bSCAqYko

 • s7Cb9csiIYEj0CWaJd0_ojNshzDY7ZhvEGl_jz7AQ_A

 • I3205k59yowmuuKNIJBrMMVm-7oe1QIHRG6KFeXqhsY

 • 7loMqbtTwz3QAT_xVBU7omq2RY5zF0Swxwy88ruiMco

 • FrW1iDGt4X-5Rzlc_8eLQcF8tY74vC8Psi0XgYS3l58

 • ISVsBUoJ7vP9yJUT5GXHcouJSXxXtK_cCF6QGQW2mMY

 • Wgl1LXVNU8ltwd4iioXiSSDevloCszVKvG8LpEHpaMY

 • QGl1FW5SYXlrsALVMH8gngUC_GU9xt6rApn-_GdVyEw

 • _YSd5vgxYr9vv7sZXPDA2Xe0aJRjLXfc2_afb7jz6hw

 • E7uM7bV4wFNtCX_cd0QRFbiT3u3dGHGMHI5X7upFaOQ

 • w16uajfpU7OjrFQDOV3jL0QIOnPjGG6ZDks0Y4ROZnU

 • JUpIkkgUHiG9lWE7WkJbSnw-9jo9AqJlAv3ejYBjuwA

 • JQzzehXJ3Iqns3DSCQomBk8C-IizTDudkZS4QcN0H_g

 • WSOQwpTapWCKlIampzorCCksKsS-SdWwMCPYbtoJxao

 • iAhaw72zwJDYi2Sd0z0CyGEVxjrnnExQ8KYR92dowKI

 • Z4_Y7p6zPolyTiVZ6u5jgok1snf_GXtKKJ8B3iv2Mn8

 • HCYYfKqm1vJ7w1RW7iZ52uuxbqsekKPcCzJVXseOWac

 • VhvLGWhl5VIm4kd90nz4x70egBxKiKs5oYD15nD_pg0

 • wuWYdKEWqeKHFuKoPZgfho0aIyhkOnxTCBrIiRCEs3k

Projektowanie stron: IntraCOM.pl